Gå til sidens indhold

Flere boliger fuldført i andet kvartal

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.597.763 m2
2. kvt. 2021
-11 %
1. kvt. 2021 - 2. kvt. 2021
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
8.611
2. kvt. 2021
-1 %
1. kvt. 2021 - 2. kvt. 2021

Byggevirksomheden 2. kvt. 2021

Ændret 18. august 2021 kl. 10:54

Der har desværre været problemer med sæsonkorrektionen af byggevirksomheden for 2. kvt., så tallene ved offentliggørelsen var korrigeret for forsinkelser, men var ikke sæsonkorrigeret, som angivet. Alle berørte ændringer er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Der blev fuldført 9.182 boliger i andet kvartal 2021, hvilket var en stigning på 10 pct. i forhold til første kvartal. Stigningen gjorde sig gældende inden for både etagebyggeri og øvrige bygninger. Ser man på samlede fuldførte etageareal i andet kvartal 2021 endte dette på 1,9 mio. m2, hvilket er et fald på 6 pct. i forhold til første kvartal. Dette blev drevet af et fald i fuldførelsen af erhvervsbygninger på 21 pct., mens beboelsesbygninger steg i forhold til første kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99, ændret i forhold til oprindelig version

Fald i det påbegyndte byggeri

I andet kvartal var der fald i det påbegyndte byggeri både med hensyn til boliger og etageareal, når man sammenligner med første kvartal. Der blev påbegyndt 8.611 boliger, hvilket er et fald 1 pct., mens det påbegyndte etageareal var 1,6 mio. m2, hvilket er et fald 11 pct. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer viser fremgang i byggeriet

Beskæftigede ved bygge og anlæg 2. kvt. 2021 viser, at antallet af beskæftigede i byggeriet er over niveaet fra før COVID-19 restriktionerne og forsætter dermed den vækst, som startede i 2013. Samtidigt viser Konjunkturbarometer for erhvervene juli 2021, at andelen af virksomheder indenfor byggeriet, der melder om mangel på arbejdskraft er det højeste siden 2006.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2. kvt. 2021
i forhold til

 

2. kvt..

3. kvt..

4. kvt..

1. kvt..

2. kvt.

1. kvt. 2021

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1747

1616

1756

1801

1598

-11

Beboelsesbygninger

806

805

766

930

862

-7

Erhvervsbygninger1

579

472

523

525

405

-23

Øvrige bygninger2

361

339

467

347

331

-4

Fuldført

1718

1890

1823

2013

1886

-6

Beboelsesbygninger

823

1119

972

957

977

2

Erhvervsbygninger1

527

464

488

656

519

-21

Øvrige bygninger2

368

308

364

400

391

-2

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88.

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2. kvt. 2021
i forhold til

 

2. kvt..

3. kvt..

4. kvt..

1. kvt..

2. kvt.

1. kvt. 2021

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

7267

6554

6376

8679

8611

-1

Enfamiliehuse1

2937

2941

3113

3171

3282

3

Etagebyggeri

3962

3377

2310

4794

4072

-15

Øvrige bygninger2

368

236

953

714

1257

76

Fuldført

7926

10617

10464

8358

9182

10

Enfamiliehuse1

3208

3171

3176

3364

3325

-1

Etagebyggeri

3844

6253

5653

4384

4468

2

Øvrige bygninger2

874

1194

1635

610

1389

128

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel, og tallene revideres derfor løbende.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

-9

4

16

9

 

1

-6

-4

-2

Boliger

2

7

9

12

 

2

3

3

6

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.597.763 m2
2. kvt. 2021
-11 %
1. kvt. 2021 - 2. kvt. 2021
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
8.611
2. kvt. 2021
-1 %
1. kvt. 2021 - 2. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

17. august 2021 - Nr. 292

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation