Gå til sidens indhold

Tvangsauktioner stort set uændret i november

Tvangsauktioner november 2021

Med 106 tvangsauktioner i november mod 104 måneden før er antallet af tvangsauktioner stort set uændret, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed ser det ud til, at 2021 bliver året med det laveste antal tvangsauktioner siden 2007, inden finanskrisens begyndelse. Således har der indtil videre gennemsnitligt været 120 tvangsauktioner om måneden i 2021, mens der i 2007 i gennemsnit var 116 tvangsauktioner om måneden.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1 og egne beregninger på baggrund af tal, der ikke kan genfindes i statistikbanken

Enfamiliehuse dominerer billedet

Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2021

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

antal

Sæsonkorrigerede

124

104

122

115

104

106

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

88

92

115

138

117

109

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

2

3

5

4

5

9

Enfamiliehuse

59

67

80

98

75

72

Ejerlejligheder

6

1

4

9

8

5

Sommerhuse

5

4

3

3

4

5

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

2

5

1

6

3

5

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

1

4

3

3

3

3

Rene forretningsejendomme

-

-

2

1

4

-

Fabriks- og lagerejendomme

1

-

1

1

1

-

Ubebyggede grunde

4

1

7

2

3

2

Andet bebygget

8

7

9

11

11

8

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

7

3

15

13

15

12

Sjælland

25

26

35

40

22

29

Syddanmark

22

22

26

27

26

25

Midtjylland

21

23

19

25

31

24

Nordjylland

13

18

20

33

23

19

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. december 2021 - Nr. 435

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation