Gå til sidens indhold

Stabilt lavt niveau for antallet af tvangsauktioner

Tvangsauktioner oktober 2021

Med 105 tvangsauktioner i oktober mod 117 måneden før er antallet af tvangsauktioner faldet med 11 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tvangsauktioner har i 2021 ligget på et stabilt lavt niveau, og med et gennemsnit på 120 tvangsauktioner om måneden er niveauet historisk lavt. For at finde et tilsvarende lavt niveau skal man helt tilbage til inden finanskrisens begyndelse i 2007, hvor der i gennemsnit var 116 tvangsauktioner om måneden.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1 og egne beregninger på baggrund af tal, der ikke kan genfindes i statistikbanken

Enfamiliehuse dominerer billedet

Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2021

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

antal

Sæsonkorrigerede

126

117

101

119

117

105

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

120

88

92

115

138

117

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

2

2

3

5

4

5

Enfamiliehuse

73

59

67

80

98

75

Ejerlejligheder

10

6

1

4

9

8

Sommerhuse

1

5

4

3

3

4

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

4

2

5

1

6

3

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

9

1

4

3

3

3

Rene forretningsejendomme

3

-

-

2

1

4

Fabriks- og lagerejendomme

1

1

-

1

1

1

Ubebyggede grunde

4

4

1

7

2

3

Andet bebygget

13

8

7

9

11

11

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

16

7

3

15

13

15

Sjælland

31

25

26

35

40

22

Syddanmark

26

22

22

26

27

26

Midtjylland

26

21

23

19

25

31

Nordjylland

21

13

18

20

33

23

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

4. november 2021 - Nr. 392

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation