Gå til sidens indhold

Fire ud af fem hoteller mangler arbejdskraft

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 3
august 2021
Ændring -4 point
juli 2021 - august 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
august 2021
Ændring 1 point
juli 2021 - august 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene august 2021

For tredje måned i træk slår serviceerhvervenes meldinger om mangel på arbejdskraft rekord. For branchen af hoteller mv. ses en markant stigning, hvor det nu er 80 pct. mod 42 pct. i juli, der melder om mangel på arbejdskraft. For turismebranchen som helhed, der også inkluderer restauranter, er det nu 62 pct., der melder om mangel på arbejdskraft, mod 40 pct. sidste måned. Selvom stigningen er stor for turismebranchen stiger andelen for de samlede serviceerhverv dog kun fra 27 til 28 pct.

Virksomheder der melder om mangel på arbejdskraft for serviceerhverv i 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs2

Mangel på arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen

For bygge- og anlægsbranchen er andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, nu steget for sjette måned i træk til 43 pct. Dette er tæt på det højeste i statistikkens historie, der går tilbage til 2005, kun overgået af månederne juli og august 2006, hvor andelen var hhv. 46 og 45 pct.

Fald i industriens konjunkturindikator

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i august er generelt på niveau med juli, men viser et fald på 4 point i industrien. Dette skyldes især et fald i ordrebeholdningen fra minus 6 til minus 14 og er dermed tilbage på niveauet fra marts. Detailhandlen oplever et dyk i vurderingen af den faktiske omsætning, men til gengæld en stigning i den forventede omsætning.

Tillidsindikatorerne falder i august måned

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, faldt fra 115,4 i juli til 113,8 i august. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, faldt lidt mindre, fra 115,0 til 114,0. Erhvervstilliden går dermed imod tendensen fra forbrugertilliden, der steg i august måned. Dog ligger tilliden på et højt niveau historisk. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. August 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er faldet

I opslag og dataark for juni ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv.

Fortolkning af andelene

I opgørelserne er virksomhederne vægtet efter beskæftigelse, så den korrekte fortolkning af procenttallene er, at der er tale om den andel af virksomhederne, som tilsammen beskæftiger det viste procenttal af den samlede beskæftigelse inden for branchen.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Aug.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

85,5

102,3

107,5

111,8

112,7

115,0

114,0

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

85,0

101,7

105,8

111,3

112,5

115,4

113,8

Industri

Sammensat (bk, sk)

-11

1

1

5

5

7

3

 

Produktionsforventning (sk)

-2

21

18

19

24

25

24

 

Ordrebeholdning (bk)

-21

-14

-11

-3

-9

-6

-14

 

Færdigvarelagre (bk)

10

4

4

2

1

-1

0

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-10

-2

1

-3

-1

0

1

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-2

6

9

4

4

6

8

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-17

-9

-7

-9

-6

-6

-7

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-18

-3

3

10

10

13

13

 

Faktisk omsætning (sk)

-29

-5

3

6

10

14

15

 

Forventet omsætning (sk)

-2

7

11

16

12

13

9

 

Faktisk forretningssituation

-22

-11

-4

8

9

13

16

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

6

-4

3

0

3

1

0

 

Faktisk omsætning (sk)

22

-8

9

8

8

-1

-9

 

Forventet omsætning (sk)

3

7

8

0

7

7

10

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

8

11

9

8

5

3

1

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 3
august 2021
Ændring -4 point
juli 2021 - august 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
august 2021
Ændring 1 point
juli 2021 - august 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

30. august 2021 - Nr. 303

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation