Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden fortsat negativ

Forbrugertillidsindikatoren
-1,5
januar 2022
+0,6
fra december 2021 til januar 2022

Forbrugerforventninger januar 2022

Forbrugertilliden for januar måned ligger på minus 1,5, og niveauet er således uændret i forhold til december, hvor den lå på minus 2,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er fortsat positiv og ligger på 1,7. Det uændrede niveau for forbrugertilliden kan primært tilskrives en stigning i forbrugernes vurderinger af familiens nuværende økonomiske situation, samt stigningen i købelysten. Samtidig er der et fald i forbrugernes vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation falder igen

Forbrugerne vurderer, at familiens egen økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 3,2, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger lidt højere, på 4,3. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren er faldet igen siden sidste måned, hvor den lå på minus 2,6, og ligger nu på minus 5,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 1,8.

Familiens økonomiske situation forventes bedre om et år end i dag

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren er 9,5 og dermed omtrent det samme som i sidste måned, hvor den lå på 9,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på 10,8. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger minus 3,2, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger betydeligt højere, på 3,7.

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 11,9 og er omtrent det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, som ligger på minus 12,0.

Spørgsmål om Danmarks økonomiske situationKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer fortsat faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer stadig, at arbejdsløsheden vil falde. Indikatoren ligger i januar på minus 2,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 9,1. Dvs. at forbrugerne stadig forventer et fald i arbejdsløsheden om et år, dog i mindre grad end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

4,4

8,2

3,3

-2,0

-2,1

-1,5

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

7,1

9,6

2,8

1,9

0,9

3,2

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

13,5

16,2

9,8

5,7

9,8

9,5

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

0,4

10,4

7,0

1,0

-2,6

-5,2

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

8,6

14,0

9,7

-3,2

-3,7

-3,2

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-7,7

-9,2

-12,9

-15,3

-14,8

-11,9

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

2,4

9,1

14,8

24,7

27,7

28,0

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

26,8

26,7

37,0

43,4

36,1

35,4

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

-13,3

-17,6

-11,3

-6,2

-3,7

-2,6

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

-0,8

0,7

-0,8

-3,3

-6,1

-5,5

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

57,8

53,3

53,8

58,0

62,2

58,6

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

45,5

42,7

38,1

37,5

40,4

39,6

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

34,8

32,7

35,1

33,4

32,7

33,0

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-1,5
januar 2022
+0,6
fra december 2021 til januar 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

21. januar 2022 - Nr. 21

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation