Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden igen i et kraftigt fald

Forbrugertillidsindikatoren
-2,0
november 2021
-5,3
fra oktober til november 2021

Forbrugerforventninger november 2021

Forbrugertilliden for november måned ligger på minus 2,0 imod 3,3 i oktober. Indikatoren er således igen faldet kraftigt siden sidste måned. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er fortsat positiv og ligger på 3,1. Alle fem indikatorer, der bruges til beregning af forbrugertilliden, er faldet siden sidste måned, men det er indikatorerne for forbrugerens vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation, samt deres forventninger til Danmarks økonomiske situation om et år, der er faldet mest. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation falder markant

Forbrugerne vurderer familiens egen økonomiske situation i dag som bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 1,9, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger en del højere, på 5,9. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden er faldet betydeligt siden sidste måned, hvor den lå på 7,0, og ligger nu på 1,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 0,4.

Danmarks økonomiske situation forventes dårligere om et år end i dag

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 5,7, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder, ligger noget højere, på 11,5. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren er faldet markant siden oktober, hvor den lå på 9,7, og ligger minus 3,2 i november. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger markant højere, på 8,1.

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 15,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 10,3.

Spørgsmål om Danmarks økonomiske situation

Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer stadig faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil falde. Indikatoren ligger i november på minus 6,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 12,4. Dvs. at forbrugerne forventer stadig et fald i arbejdsløsheden om et år, dog i mindre grad end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

2,3

2,6

4,4

8,2

3,3

-2,0

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

6,3

7,6

7,1

9,6

2,8

1,9

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

12,4

11,2

13,5

16,2

9,8

5,7

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-10,3

-5,9

0,4

10,4

7,0

1,0

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

10,4

9,3

8,6

14,0

9,7

-3,2

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-7,6

-9,0

-7,7

-9,2

-12,9

-15,3

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

2,5

4,3

2,4

9,1

14,8

24,7

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

29,6

28,7

26,8

26,7

37,0

43,4

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

-11,3

-14,4

-13,3

-17,6

-11,3

-6,2

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

3,3

1,7

-0,8

0,7

-0,8

-3,3

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

54,2

55,4

57,8

53,3

53,8

58,0

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

44,2

40,3

45,5

42,7

38,1

37,5

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

36,7

35,8

34,8

32,7

35,1

33,4

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald. Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-2,0
november 2021
-5,3
fra oktober til november 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

22. november 2021 - Nr. 411

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation