Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden falder kraftigt

Forbrugertillidsindikatoren
3,3
Oktober 2021
-4,9
fra september til oktober 2021

Forbrugerforventninger oktober 2021

Forbrugertilliden for oktober måned ligger på 3,3 imod 8,2 i september. Indikatoren er således faldet kraftigt siden sidste måned, men ligger på niveau med gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,9. Alle fem indikatorer, der bruges til beregning af forbrugertilliden, er faldet siden sidste måned, men det er indikatorerne for vurderingen af familiens økonomiske situation i dag samt forventningen til familiens økonomiske situation om et år, der er faldet mest. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Danmarks økonomi vurderes som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer familiens egen økonomiske situation i dag som bedre end for et år siden. Indikatoren er dog faldet markant i forhold til sidste måned, hvor den lå på 9,6 og ligger nu på 2,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger en del højere, på 6,9. Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 7,0, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 2,5.

Den økonomiske situation forventes fortsat bedre om et år end i dag

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren er dog faldet markant i forhold til september, hvor den lå på 16,2 og ligger nu på 9,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder, er 12,9. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren ligger på 9,7 og er derved omtrent det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, der ligger på 10,1.

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 12,9. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 7,8.

Spørgsmål om familiens økonomiske situationKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer stadig faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil falde. Indikatoren ligger i oktober på minus 11,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 13,2.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

2,8

2,3

2,6

4,4

8,2

3,3

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

7,8

6,3

7,6

7,1

9,6

2,8

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

14,4

12,4

11,2

13,5

16,2

9,8

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-16,7

-10,3

-5,9

0,4

10,4

7,0

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

8,5

10,4

9,3

8,6

14,0

9,7

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-0,3

-7,6

-9,0

-7,7

-9,2

-12,9

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

-5,7

2,5

4,3

2,4

9,1

14,8

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

28,1

29,6

28,7

26,8

26,7

37,0

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

-11,4

-11,3

-14,4

-13,3

-17,6

-11,3

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

0,6

3,3

1,7

-0,8

0,7

-0,8

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

55,4

54,2

55,4

57,8

53,3

53,8

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

41,1

44,2

40,3

45,5

42,7

38,1

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

35,6

36,7

35,8

34,8

32,7

35,1

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald. Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
3,3
Oktober 2021
-4,9
fra september til oktober 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

21. oktober 2021 - Nr. 376

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation