Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden tilbage på niveauet før COVID-19

Forbrugertillidsindikatoren
4,4
august 2021
+1,8
fra juli til august 2021

Forbrugerforventninger august 2021

Forbrugertilliden for august måned ligger på 4,4. Indikatoren er således tilbage på niveauet for januar 2020, inden COVID-19 ramte Danmark. Forbrugertilliden er også markant højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 1,0. Stigningen skyldes primært forbrugernes vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation sammenlignet med for et år siden. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Danmarks økonomi vurderes som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer familiens egen økonomiske situation i dag som bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 7,1 i august og er lidt over gennemsnittet for de seneste seks måneder, som ligger på 6,0. Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske situation i dag er en smule bedre end for et år siden. Indikatoren er steget betydeligt de sidste par måneder, den er positiv for første gang siden marts 2020 og ligger på 0,4. Indikatoren er også markant højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 16,1.

Den økonomiske situation forventes bedre om et år end i dag

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 13,5 i august. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 12,7. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren ligger på 8,6 og er derved lidt højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, der ligger på 7,1.

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 7,7. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger højere på minus 4,9.

Spørgsmål om Danmarks økonomiske situationKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer fortsat faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil falde. Indikatoren ligger i august på minus 13,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 9,5. Dvs. at forbrugerne forventer stadig et fald i arbejdsløsheden om et år, dog i højere grad end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

-5,0

-1,1

2,8

2,3

2,6

4,4

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

3,3

4,1

7,8

6,3

7,6

7,1

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

11,7

13,1

14,4

12,4

11,2

13,5

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-35,6

-28,2

-16,7

-10,3

-5,9

0,4

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

-1,7

7,4

8,5

10,4

9,3

8,6

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-2,8

-1,8

-0,3

-7,6

-9,0

-7,7

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

-14,9

-12,0

-5,7

2,5

4,3

2,4

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

28,4

31,4

28,1

29,6

28,7

26,8

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

2,0

-8,7

-11,4

-11,3

-14,4

-13,3

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

1,8

4,8

0,6

3,3

1,7

-0,8

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

57,0

58,8

55,4

54,2

55,4

57,8

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

42,6

41,8

41,1

44,2

40,3

45,5

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

35,0

35,7

35,6

36,7

35,8

34,8

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
4,4
august 2021
+1,8
fra juli til august 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

23. august 2021 - Nr. 296

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation