Gå til sidens indhold

Højeste inflation i EU siden 1997

Inflationen i Danmark
+3,8 %
nov. 2020 - nov. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,5 %
nov. 2020 - nov. 2021

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks november 2021

Inflationen i Danmark steg i november 2021 til 3,8 pct. fra 3,2 pct. i oktober 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 4,4 pct. til 5,2 pct. Det er den højeste inflation i EU målt i den tid det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet offentliggjort. I euroområdet steg inflationen til 4,9 pct. i november fra 4,1 pct. i oktober.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Elektricitet og brændstof holder inflationen oppe

I Danmark er det i høj grad prisændringer på elektricitet og brændstof, der holder årsstigningen oppe i november. Tilsvarende er det i 23 ud af 27 EU-lande enten el, gas og andet brændsel eller drift af transportmidler, herunder brændstof, der trækker mest op i inflationen i november. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg fra 1,4 pct. i oktober til 1,5 pct. i november. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 2,9 pct. fra 2,4 pct., og i euroområdet steg den til 2,6 pct. fra 2,1 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Litauen og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Litauen havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i november på 9,3 pct., mens Malta havde den laveste inflation i EU på 2,4 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 1,3 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. November 2021Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, november 20211

 

Inflation
 

 

Vægte 2021

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Okt.
2021

Nov.
2021

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

4,4

5,2

Euroområdet

793,5

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

4,1

4,9

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,4

 

El, gas og andet brændsel

Varer og tjenester til alm. husførelse

 

5,4

7,1

Cypern

1,9

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

4,4

4,7

Estland

1,8

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

6,8

8,6

Finland

15,6

 

Drift af transportmidler

Daginstitutioner og social forsorg

 

2,8

3,5

Frankrig

160,2

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

3,2

3,4

Grækenland

16,3

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

2,8

4,0

Irland

12,7

 

El, gas og andet brændsel

Andre personlige effekter

 

5,1

5,4

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

3,2

3,9

Letland

2,2

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

6,0

7,4

Litauen

4,4

 

Drift af transportmidler

Faktisk husleje

 

8,2

9,3

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

5,3

6,3

Malta

0,8

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

1,4

2,4

Nederlandene

44,0

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

3,7

5,9

Portugal

18,3

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

1,8

2,6

Slovakiet

6,9

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

4,4

4,8

Slovenien

3,2

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

3,5

4,9

Spanien

83,8

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,4

5,5

Tyskland

231,3

 

Drift af transportmidler

Porto

 

4,6

6,0

Østrig

26,9

 

Drift af transportmidler

Faktisk husleje

 

3,8r

4,1

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,5

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

5,2

6,3

Danmark

13,5

 

El, gas og andet brændsel

Glas, service og husredskaber

 

3,2

3,8

Kroatien

7,4

 

Fødevarer

Medicinske produkter og udstyr

 

3,9

4,7

Polen

82,0

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

6,4

7,4

Rumænien

33,5

 

Fødevarer

Finansielle tjenester

 

6,5

6,7

Sverige

24,3

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

3,3

3,9

Tjekkiet

19,7

 

Drift af transportmidler

El, gas og andet brændsel

 

4,8

4,8

Ungarn

15,8

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

6,6

7,5

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

4,2

3,9

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Fødevarer

 

4,0

5,8

Schweiz

 

El, gas og andet brændsel

Fødevarer

 

1,3

1,5

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
r Tallet fra Østrig for oktober 2021 er revideret op til 3,8 pct. fra 3,7 pct.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+3,8 %
nov. 2020 - nov. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,5 %
nov. 2020 - nov. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2021 - Nr. 467

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge, Schweiz og Storbritannien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation