Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Stor stigning i inflationen i Danmark

Inflationen i Danmark
+2,4 %
sept. 2020 - sept. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,4 %
sept. 2020 - sept. 2021

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks september 2021

Inflationen i Danmark steg i september 2021 til 2,4 pct. fra 1,8 pct. i august 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) til 3,6 pct. fra 3,2 pct. I euroområdet steg inflationen til 3,4 pct. fra 3,0 pct. i august. I Danmark er det i høj grad prisændringer på brændstof og elektricitet, der trækker årsstigningen op i september. I 24 ud af 27 EU-lande er det enten el, gas og andet brændsel eller drift af transportmidler, herunder brændstof, der trækker mest op i inflationen i september. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg til 1,4 pct. i september fra 0,9 pct. måneden før. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 2,2 pct. fra 1,9 pct., og i euroområdet steg den til 1,9 pct. fra 1,6 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Estland, Litauen og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Estland og Litauen havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i september på 6,4 pct., mens Malta havde den laveste inflation på 0,7 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. September 2021Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, september 20211

 

Inflation
 

 

Vægte 2021

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Aug.
2021

Sept.
2021

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

3,2

3,6

Euroområdet

793,5

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

3,0

3,4

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,4

 

El, gas og andet brændsel

Fødevarer

 

4,7

3,8

Cypern

1,9

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

3,3

3,6

Estland

1,8

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

5,0

6,4

Finland

15,6

 

Drift af transportmidler

Medicinske produkter og udstyr

 

1,8

2,1

Frankrig

160,2

 

Drift af transportmidler

Medicinske produkter og udstyr

 

2,4

2,7

Grækenland

16,3

 

Fødevarer

Teletjenester

 

1,2

1,9

Irland

12,7

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

3,0

3,8

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

2,5

2,9

Letland

2,2

 

El, gas og andet brændsel

Pakkerejser

 

3,6

4,7

Litauen

4,4

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

5,0

6,4

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

3,5

4,0

Malta

0,8

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

0,4

0,7

Nederlandene

44,0

 

Drift af transportmidler

Fodtøj

 

2,7

3,0

Portugal

18,3

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

1,3

1,3

Slovakiet

6,9

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

3,3

4,0

Slovenien

3,2

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

2,1

2,7

Spanien

83,8

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

3,3

4,0

Tyskland

231,3

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

3,4

4,1

Østrig

26,9

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

3,2

3,3

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,5

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

2,5

4,0

Danmark

13,5

 

El, gas og andet brændsel

Pakkerejser

 

1,8

2,4

Kroatien

7,4

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

3,1

3,5

Polen

82,0

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

5,0

5,6

Rumænien

33,5

 

Drift af transportmidler

Større forbrugsgoder ifm. fritid, kultur

 

4,0

5,2

Sverige

24,3

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

2,5

3,0

Tjekkiet

19,7

 

Drift af transportmidler

El, gas og andet brændsel

 

3,1

4,0

Ungarn

15,8

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

4,9

5,5

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

3,7

3,8

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Fødevarer

 

3,8

4,8

Schweiz

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

0,8

0,8

Storbritannien

 

 

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Anm.: Storbritannien er ikke medtaget, da oplysningerne mangler.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+2,4 %
sept. 2020 - sept. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,4 %
sept. 2020 - sept. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

25. oktober 2021 - Nr. 379

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation