Gå til sidens indhold

Inflationen falder i Danmark og stiger i EU

Inflationen i Danmark
+1,7 %
Juli 2020 - juli 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,8 %
Juli 2020 - juli 2021

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks juli 2021

Inflationen i Danmark faldt i juli 2021 til 1,7 pct. fra 1,9 pct. i juni 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) til 2,5 pct. fra 2,2 pct., og i euroområdet til 2,2 pct. fra 1,9 pct. I Danmark er det hovedsageligt prisændringer på pakkerejser, der trækker årsstigningen ned i juli, hvilket også gør sig gældende for EU. I 10 EU-lande er pakkerejser den produktgruppe, der trækker mest ned i inflationen i juli. Dog trækker pakkerejser markant mere ned i den danske inflation i forhold til inflationen i EU. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark faldt til 0,8 pct. i juli fra 1,3 pct. måneden før. I samme periode var kerneinflationen uændret i både EU-27 (uden Storbritannien) samt euroområdet med henholdsvis 1,2 pct. og 0,9 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Større usikkerhed under COVID-19

Under COVID-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Estland og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Estland havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i juli på 4,9 pct., mens Malta havde den laveste inflation på 0,3 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Juli 2021Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, juli 20211

 

Inflation
 

 

Vægte 2021

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Juni
2021

Juli
2021

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

2,2

2,5

Euroområdet

793,5

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

1,9

2,2

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,4

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

2,6

1,4

Cypern

1,9

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

2,2

2,7

Estland

1,8

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

3,7

4,9

Finland

15,6

 

Drift af transportmidler

Medicinske produkter og udstyr

 

1,9

1,8

Frankrig

160,2

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

1,9

1,5

Grækenland

16,3

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

0,6

0,7

Irland

12,7

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

1,6

2,2

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

1,3

1,0

Letland

2,2

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

2,7

2,8

Litauen

4,4

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

3,5

4,3

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

3,4

3,3

Malta

0,8

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

0,2

0,3

Nederlandene

44,0

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

1,7

1,4

Portugal

18,3

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

-0,6

1,1

Slovakiet

6,9

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

2,5

2,9

Slovenien

3,2

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

1,7

2,0

Spanien

83,8

 

El, gas og andet brændsel

Pakkerejser

 

2,5

2,9

Tyskland

231,3

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

2,1

3,1

Østrig

26,9

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

2,8

2,8

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,5

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

2,4

2,2

Danmark

13,5

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

1,9

1,7

Kroatien

7,4

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

2,2

2,7

Polen

82,0

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

4,1

4,7

Rumænien

33,5

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

3,5

3,8

Sverige

24,3

 

El, gas og andet brændsel

Pakkerejser

 

1,8

1,8

Tjekkiet

19,7

 

Drift af transportmidler

Pakkerejser

 

2,5

2,7

Ungarn

15,8

 

Drift af transportmidler

Aviser, bøger og papirvarer

 

5,3

4,7

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

4,0

3,7

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

3,0

3,3

Schweiz

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

0,5

0,5

Storbritannien

 

 

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Anm.: Storbritannien er ikke medtaget, da oplysningerne mangler.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+1,7 %
Juli 2020 - juli 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,8 %
Juli 2020 - juli 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

23. august 2021 - Nr. 297

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation