Gå til sidens indhold

Kulturministeriet udbetalte 12,7 mia. kr. i 2020

Kulturministeriets udbetalinger 2020

Kulturministeriet udbetalte 12,7 mia. kr. til kulturelle formål i 2020 svarende til ca. 2.170 kr. pr. indbygger. Det er en samlet stigning på 2,7 mia. kr. eller 27 pct. i forhold til året før. Stigningen skyldes primært udbetalinger af hjælpepakker som følge af COVID-19, samt voksende udbetalinger vedr. mediestøtte grundet overflytning af området til Finansloven som følge af afskaffelsen af medielicensen. Udbetalingerne til DR steg med 0,9 mia. kr. i forhold til 2019 og hjælpepakkerne udgjorde 1,2 mia. kr. Den største andel af Kulturministeriets udbetalinger - 16 pct. - gik i 2020 til radio og tv, svarende til en samlet udbetaling på 2,1 mia. kr. I 2020 modtog scenekunst og idræt hhv. 12 pct. og 11 pct. af de samlede udbetalinger.

Kulturministeriets udbetalinger efter kulturemneKilde: www.statistikbanken.dk/kubs01

Hjælpepakker for 1,2 mia. kr.

Som følge af COVID-19 udbetalte Kulturministeriet i 2020 1,2 mia. kr. i form af hjælpepakker. Den største andel - 22 pct. - gik til scenekunst og 18 pct. gik til museer. Anden/tværgående kultur modtog også 18 pct. af de udbetalte hjælpepakker. Dette omfatter betalinger, som ikke kan henføres til et specifikt emne, men typisk dækker flere emner samtidigt, fx musik og scenekunst. Folkeoplysning og folkehøjskoler modtog knap 14 pct. af de udbetalte hjælpepakker, mens dagblade og tidsskrifter samt musik udgjorde hhv. 12 pct. og 10 pct. Kulturlivet modtog også COVID-19-støtte fra ordninger administreret af Erhvervsministeriet og Skatteministeriet.

Kulturministeriets hjælpepakker efter kulturemner. 2020

Kilde: Udbetalingsstatistik 2020 - særkørsel

Flest penge til fonde og foreninger

4,4 mia. kr. eller 35 pct. af de samlede udbetalinger gik i 2020 til fonde og foreninger, og 30 pct. gik til offentlige myndigheder, svarende til 3,8 mia. kr. Aktieselskaber og øvrige virksomheder modtog til sammen 29 pct. af udbetalingerne, mens knap 4 pct. af de udbetalte midler gik til modtagere i udlandet. 3 pct. af udbetalingerne i 2020 gik direkte til personlige modtagere i Danmark.

Kulturministeriets udbetalinger efter modtagere. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/kubs01, /kubs06 og /kubs08

Særlige tværgående formål

Kulturministeriets udbetalinger er, udover at være fordelt på kulturemner, som fx scenekunst og museer, fordelt på særlige tværgående formål som børn og unge, uddannelse og internationale formål. Fx var ca. 510 mi0. kr. øremærket aktiviteter, projekter og andre formål rettet mod børn og unge i Danmark, svarende til ca. 440 kr. pr. indbygger under 18 år. Kulturministeriet udbetalte 655 mio. kr. til internationale formål i 2020, og Tyskland modtog ca. 70 pct. af dette beløb. Det drejer sig primært om tilskud til foreninger og organisationer for det danske mindretal i Sydslesvig, som varetager kulturelle, kirkelige, pædagogiske, sociale og politiske opgaver.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. oktober 2021 - Nr. 363

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Tallene bygger på udbetalingsoplysninger fra Kulturministeriet og Statsregnskabet kombineret med Danmarks Statistiks registeroplysninger om personer og virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation