Gå til sidens indhold

Salget af cigaretter faldt - salget af tobak steg

Salg af alkohol og tobak 2020

I 2020 er salget af cigaretter faldet 18 pct. i forhold til 2019. Faldet skal ses i lyset af afgiftsstigningen, der blev indfaset fra 1. april 2020. Salget af cigaretter i 2020 var på 4.575 mio. styk - det svarer til 979 styk pr. indbygger over 18 år, hvor antallet var 1.196 styk i 2019. Det er det laveste antal solgte cigaretter siden 1958, hvor der blev solgt 4.349 mio. styk. Salget toppede i 2006 med 8.241 mio. styk. Salget af cigaretter er faldet over de seneste ti år med en tredjedel.

Salget af cigaretter og tobakKilde: www.statistikbanken.dk/alko4

Salget af røgtobak stiger

Mens salget af cigaretter faldt i 2020, ses en stigning i salget af røgtobak i forhold til 2019. I 2020 er salget steget knapt 26 pct. - fra 410 tons til 516 tons. Det den første stigning i salget siden 2002, da salget har været faldende siden 2003. Set over en 10-årig periode er salget dog faldet knapt 24 pct. Røgtobak omfatter bl.a. løs tobak til piber og rul-selv-cigaretter.

Salget af cigarer og cigarillos stiger

Salget af cigarer og cigarillos steg fra 38,4 mio. styk i 2019 til 41 mio. styk i 2020 - en stigning på knapt 7 pct.

En dansker over 18 år køber i gennemsnit 12,4 genstande om ugen

I 2020 blev der solgt 45,3 mio. liter ren alkohol i danske forretninger. Det svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit købte 9,7 liter ren alkohol om året eller 12,4 genstande om ugen, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. Det er 1,2 genstande om året mindre end for ti år siden, hvor hver indbygger i gennemsnit købte 13,6 genstande om ugen.

Salget af øl og spiritus faldt, mens salget af vin steg i 2020

I forhold til 2019 er salget af øl i 2020 faldet med 1,0 pct. og salget af spiritus er faldet med 4,2 pct., mens salget af vin er steget med 7,5 pct. i forhold til året før. Øl og vin er de mest almindeligt handlede typer alkohol, idet de udgør 83 pct. af det samlede salg af alkohol i Danmark. Spiritussalget står for de resterende 17 pct.

Salg af alkohol og tobaksvarer

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

mio. liter

Salg af pilsnerækvivalenter, i alt

354

368

358

360

359

355

Salg af vin, i alt

151

152

149

154

150

161

Salg af spiritus, i alt

20

20

20

20

20

19

Salg af alkoholsodavand

6

7

7

 

1.000 liter

Salg af alkohol i alt, ren alkohol

44558

45304

44522

44781

44185

45285

Salg af øl, ren alkohol

16302

16943

16448

16576

16506

16335

Salg af vin, ren alkohol

20138

20246

19851

20269

19671

21274

Salg af spiritus, ren alkohol

7791

7728

7838

7937

8009

7676

Salg af alkoholsodavand, ren alkohol

326

389

384

 

mio. stk.

Salg af cigaretter

5760

5774

6133

5138

5570

4575

Salg af cigarer og cigarillos

84

66

56

48

38

41

 

ton

Salg af røgtobak

550

531

486

412

410

516

Anm.: Alkoholsodavand kan fra og med 2018 ikke længere opgøres særskilt. Dette skyldes, at tillægsafgiften på alkoholsodavand, der er grundlaget for beregningen, ikke længere opkræves.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko4

Salg af alkohol og tobak pr. person

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

liter

Gns. salg af ren alkohol

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

7,8

7,9

7,7

7,7

7,6

7,8

Pr. indbygger over 18 år

9,9

10,0

9,7

9,7

9,5

9,7

Fordelt på typer:

 

 

 

 

 

 

Øl

2,9

3,0

2,8

2,9

2,8

2,8

Vin

3,5

3,5

3,4

3,5

3,4

3,7

Spiritus

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,3

Alkoholsodavand

0,1

0,1

0,1

Gns. salg af cigaretter

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

1014

1009

1065

887

958

785

Pr. indbygger over 18 år

1283

1272

1339

1113

1196

979

Anm.: Se anm. i første tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko2 og beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juni 2021 - Nr. 233

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Datagrundlaget er oplysninger fra SKAT om provenu ved salg af afgiftsbelagte alkoholholddige drikkevarer og tobaksvarer, samt data fra Skatteministeriet. 

Alkoholsodavand var eksklusive ciderprodukter til og med 2010, da cider i denne periode klassificeres som et vinprodukt. Som følge af den tillægsafgift der 1. august 2010 blev lagt på ciderprodukter, er cider fra og med 2011-tallene blive klassificeret som alkoholsodavand. Salget af alkohol og tobak bygger på den antagelse, at forretningernes indkøbte varer sælges videre til forbrugerne umiddelbart efter. Hvis forretninger køber til lager med henblik på salg året efter, holder denne antagelse ikke.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation