Gå til sidens indhold

Flere hjemmeboende 18-21-årige

Børnefamilier 1. januar 2021

Andelen af unge, som fortsat er hjemmeboende efter de er fyldt 18 år, er stigende. I 2011 boede 57 pct. af de 18-21-årige sammen med mindst én af deres forældre, og denne andel er steget til 64 pct. i 2021. Den største stigning ses blandt de 20-årige, hvor 59 pct. i 2021 er hjemmeboende mod 48 pct. i 2011. Blandt de 19-årige og de 21-årige er stigningen hhv. 9 og 8 procentpoint siden 2011 og tilsvarende 5 procentpoint for de 18-årige. For de unge på 22, 23 og 24 år ses kun meget små stigninger.

Udvikling i andel hjemmeboende. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/fam111n og folk2

Pigerne flytter tidligere hjemmefra end drengene

Blandt de 16-24-årige er der en højere andel hjemmeboende drenge end piger. En udvikling som forstærkes, jo ældre børnene bliver. Således er 64 pct. af de 20-årige drenge hjemmeboende, mens det gælder godt halvdelen (53 pct.) af de 20-årige piger. Blandt de 23-årige drenge er 20 pct. hjemmeboende og tilsvarende 10 pct. blandt pigerne.

Andel hjemmeboende opgjort efter køn. 1. januar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/fam111n og folk2

Fra 16-17-årsalderen begynder de unge at flytte hjemmefra

Langt de fleste børn er hjemmeboende, dvs. at de deler adresse med mindst én af deres forældre. Andelen, som er hjemmeboende, falder, jo ældre børnene er, men frem til 10-årsalderen er mere end 99 pct. af børnene hjemmeboende, og frem til 15-årsalderen bor mere end 98 pct. hjemme. Af de 16-årige er 3 pct. flyttet hjemmefra, og blandt de 17-årige er det 4 pct.

97 pct. af de 18-årige i Allerød Kommune er hjemmeboende

Hvis andelen af hjemmeboende unge opgøres på kommuneniveau, påvirkes opgørelsen af flyttemønstrene imellem kommunerne. Fx vil kommuner, som omfatter store studiebyer, have en lavere andel hjemmeboende 20-årige, fordi unge fra andre kommuner er flyttet til denne kommune. Opgørelsen er derfor ikke udelukkende et udtryk for, at børnene i kommunens børnefamilier er flyttet hjemmefra. Blandt de 18-årige er denne påvirkning af tallene mindre udtalt end blandt de ældre aldersgrupper, idet 87 pct. af de 18-årige stadig bor hjemme. Opgøres andelen af hjemmeboende 18-årige på kommuneniveau træder nogle geografiske forskelle derfor frem. Enkelte kommuner har en relativ lav andel af hjemmeboende 18-årige, bl.a. Norddjurs Kommune med 67 pct. og Lolland Kommune med 77 pct., mens mere end 95 pct. af de 18-årige er hjemmeboende i en række andre kommuner, bl.a. 96 pct. i Dragør Kommune og 97 pct. i Allerød Kommune.

Andel hjemmeboende 18-årige pr. kommune. 1. januar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/fam111n og folk1a

Nyt fra Danmarks Statistik

18. marts 2021 - Nr. 94

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på 0-16-årige og deres forældres folkeregisteradresser, dvs. at et brud eller et skift i familien alene opgøres ud fra forældrenes adresse i starten og slutningen af året.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation