Gå til sidens indhold

Varmepumper vinder fortsat frem

Bygningsopgørelse 1. januar 2021

Bygningsopgørelsen pr. 1. januar 2021 viser, at der samlet var 531 mio. m2 opvarmet bygningsareal i Danmark, en stigning på 4,5 mio. m2 i forhold til året før. I 2021 er 23,9 mio. m2 opvarmet af varmepumper, hvilket er en stigning på 3 mio. m2 siden 2020. Dermed bliver 4,5 pct. af det opvarmede areal nu opvarmet af varmepumper. Denne offentliggørelse introducerer også en mere detaljeret opdeling af bygninger vedrørende anvendelse.

Den procentvise udvikling i opvarmning med varmepumper fra 2016 til 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb40

Fjernvarme er den mest benyttede opvarmningsform

Fjernvarme er den mest benyttede opvarmningsform 1. januar 2021 og benyttes i 55,0 pct. af de opvarmede arealer. Centralvarme med naturgas benyttes i 17,9 pct., mens centralvarme med olie benyttes i 10,3 pct. Ser man på udviklingen de sidste fem år fra 2016 til 2021, så er varmepumper gået fra at opvarme 2,4 pct. til 4,5 pct. af det opvarmede areal. mens fjernvarme er gået fra at opvarme 52,7 pct. af det samlede opvarmede areal til 55,0 pct. Der er størst tilbagegang for centralvarme med oliefyr, der er gået fra at opvarme 13,8 pct. til 10,3 pct. af det opvarmede areal.

Nye opdelinger af bygninger

Denne offentliggørelse af bygningsopgørelsen indeholder nye opdelinger vedrørende anvendelse af bygningerne. Dermed kan man få en finere opdeling af de forskellige kategorier i bygningsopgørelsen. For eksempel er etagearealet i kategorien bygninger til kontor, handel og lager herunder offentlig administration blevet opdelt i seks undergrupper. Det ses, at lagerbygninger fylder 35 mio. m2, efterfulgt af bygninger til kontor med 21 mio. m2 og bygninger til handel og butik med 14 mio. m2. Af andre kategorier, der har fået en finere opdeling kan nævnes landbrugsbygninger og industribygninger. Hidtil har bygningsopgørelsen været opdelt på 27 anvendelseskategorier, hvilket nu er udvidet til 104 kategorier. Den fulde opgørelse kan ses i statistikbanken (www.statistikbanken.dk/bygb70).

Etageareal i bygninger til kontor, handel, lager herunder offentlig admistration. 1. januar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb70

Det samlede bygningsareal fordelt på bygningens anvendelse. 1. januar

 

Bygningsareal
i alt

Heraf:

 

 

Helårs-
beboelse

 

Avls-
og
drifts-
bygninger

Fabrikker
og
værk-
steder

Kontor,
handel og
admini
stration

Institutioner
og
kulturelle
formål

Sommer-
huse

 

 

mio. m2

1986

566,4

293,8

121,7

41,7

43,5

32,9

11,3

1991

606,1

308,2

127,4

47,3

51,3

35,1

12,1

1996

629,1

317,0

130,9

49,9

54,8

36,9

12,8

2001

653,0

329,3

130,8

52,9

58,9

39,2

13,5

2006

686,8

344,5

134,6

55,3

64,9

41,7

14,9

2011

778,8

362,5

137,6

55,9

71,8

41,2

16,7

2016

802,8

374,8

136,7

55,5

75,8

43,3

17,6

2017

808,1

377,8

136,7

55,4

76,7

43,7

17,7

2018

808,8

378,6

136,7

50,8

81,1

43,6

17,8

2019

813,7

381,9

134,0

44,8

88,4

44,4

18,0

2020

820,5

386,4

125,5

43,2

91,9

44,7

18,2

2021

826,4

390,7

122,7

42,7

93,2

44,8

18,3

 

andel i pct.

2021

100,0

47,3

14,8

5,2

11,3

5,4

2,2

Anm.: Fra og med opgørelsen 1. januar 2011 er garager, carporte og udhuse (småbygninger) medtaget. Bygningsarealet er summen af etageareal og kælderareal. Restkategorien uoplyst/under opførelsel regnes ikke med i tabellens total.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb34

Opvarmet areal efter opvarmningsform. 1. januar

 

Opvarmet
areal i alt

Heraf

 

 

Fjernvarme
 

Centralvarme
m. olie o.l.

Centralvarme
m. naturgas

Elektricitets-
opvarmning

Varme-
pumper

Anden op-
varmning

 

mio. m2

1986

369,3

122,1

189,5

5,5

23,6

-

28,6

1991

403,0

155,7

150,9

36,3

31,2

-

28,9

1996

420,3

185,1

120,0

56,4

33,3

-

25,5

2001

442,9

210,4

104,8

70,3

33,3

-

24,1

2006

470,5

232,1

97,0

81,3

33,7

-

26,4

2011

494,8

250,5

85,7

91,5

33,9

5,3

27,9

2016

510,5

268,9

70,4

94,3

33,8

12,3

30,8

2017

514,0

273,5

67,7

93,9

33,6

13,8

31,4

2018

518,4

277,9

65,0

94,0

33,4

15,7

32,4

2019

522,1

282,0

61,8

94,4

33,2

17,9

32,9

2020

526,9

287,4

57,3

95,5

32,8

20,9

33,0

2021

531,4

292,0

54,8

95,3

32,5

23,9

32,8

 

andel i pct.

2021

100,0

55,0

10,3

17,9

6,1

4,5

6,2

Anm.: Indtil 2011 indgår varmepumper i anden opvarmning.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb40

Nyt fra Danmarks Statistik

24. marts 2021 - Nr. 103

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen over bygningsbestanden er foretaget ved udtræk fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation