Gå til sidens indhold

Størst frafald på erhvervsuddannelserne

Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper 2019/2020

Erhvervsuddannelserne har fortsat det højeste frafald. Af de knap 45.800 elever, der i 2015 påbegyndte en erhvervsuddannelse, var 42 pct. i løbet af fem år stoppet på deres uddannelse uden at have fuldført erhvervsuddannelsen. Dette er en stigning på 7 procentpoint sammenlignet med 2011-årgangen. Den næsthøjeste andel afbrudte var i gruppen af studerende på de korte videregående uddannelser, hvor fem-års-frafaldet var 29 pct. for dem, der startede uddannelsen i 2015. Uddannelsesgrupperne med lavest afbrud var de lange videregående uddannelser og Ph.d., hvor fem-års-frafaldet var hhv. 11 pct. og 10 pct. for studerende påbegyndt i 2015.

Afbrud inden for fem år efter studiestart fordelt på uddannelsesgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/genmf10

Andelen, der falder fra, øges med alderen bortset fra erhvervsuddannelserne

Bortset fra erhvervsuddannelserne gælder det helt overordnet, at frafaldet stiger, jo ældre man er. Den største forskel i frafald mellem aldersgrupper ses på gymnasiale uddannelser, hvor frafaldet var næsten fire gange højere for dem på 40 år eller ældre end for de unge på op til 19 år. Gruppen af 40 år eller ældre udgør dog kun 0,1 pct. af de elever, som er startet på en gymnasial uddannelse i 2015. Den næststørste forskel i frafald mellem aldersgrupper ses for bachelorerne, hvor frafaldet næsten var tre gange højere for dem på 40 år eller ældre end for de unge på op til 19 år. For elever startet på en erhvervsuddannelse i 2015, var det derimod 46 pct. af de unge på op til 19 år, der afbrød deres uddannelse inden for fem år, hvorimod fem-års-frafaldet kun var 28 pct. for de ældre på 40 år eller derover.  

Andel der er faldet fra inden for fem år efter studiestart fordelt på alder, 2015-årgangenKilde: www.statistikbanken.dk/genmf10

Flere mænd afbryder deres uddannelse undtagen på erhvervsuddannelserne

Mænd afbryder i højere grad deres uddannelse end kvinder. Den største forskel i frafald mellem mænd og kvinder ses på de mellemlange videregående uddannelser, hvor fem-års-frafaldet var 9 procentpoint højere for mænd end for kvinder. For 2015-årgangen ses det dog, at fem-års-frafaldet er lidt højere for kvinder end for mænd på erhvervsuddannelserne. Af de omkring 22.000 kvinder, der i 2015 påbegyndte en erhvervsuddannelse, havde 42 pct. forladt uddannelsen fem år senere. Fem-års-frafaldet på erhvervsuddannelserne for mænd var 41 pct.

Andel der er faldet fra inden for fem år efter studiestart fordelt på køn, 2015-årgangenKilde: www.statistikbanken.dk/genmf10

Nyt fra Danmarks Statistik

9. april 2021 - Nr. 130

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra overgangsregistret, som er en bearbejdet version af Elevregistret. Overgangsregistret ser på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser. Uddannelsesskift inden for en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Uddannelsesstatus opgøres i gruppen efter et og fem år i forhold til studiestart i gruppen. Opgøres frafaldet over en længere periode, vil andelen af studerende, der gennemfører eller falder fra derfor ændre sig. I forbindelse med den årlige opdatering af tallene vil der erfaringsmæssigt ske ændringer i tallene tilbage i tiden. Fx kan studerende som har afbrudt en uddannelsesgruppe skifte status fra afbrudt til igangværende, når der indberettes nye tal næste år. Særligt de seneste år må derfor betragtes som foreløbige.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation