Gå til sidens indhold

Atter stigende hugst i de danske skove

Hugsten i skove og plantager 2019

Ændret 15. december 2020 kl. 10:01

Der var desværre byttet om på Gavntræ og Brænde og energitræ for 2012 til 2018i tabellen. Benævnelserne er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Efter en lille nedgang i 2018 er hugsten af træ atter i vækst med en lille stigning i 2019 på 3 pct. Stigningen er noget større for gavntræ, hvor hugsten er vokset med 6 pct., mens træ til energi og brænde kun er steget med 1 pct. Den største del af hugsten er dog til energi og brænde, som udgør næsten 60 pct. af den samlede hugst, en andel som har holdt sig ret konstant i de seneste år.

HugstenKilde:www.statistikbanken.dk/skov55

Hugsten af træ

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

1.000 m3

Hugst i alt

3111

3590

3801

3915

3557

3902

3704

3826

Brænde og energitræ

1828

2218

2069

2278

2061

2305

2155

2183

Gavntræ

1283

1372

1733

1637

1497

1597

1549

1683

Kilde:www.statistikbanken.dk/skov55

Skov og landbrug hører sammen

De danske landmænd har ofte skov i tilknytning til deres marker. I 2019 drejede det sig om 44 pct af bedrifterne. Denne andel har svinget gennem årene, men tendensen har været klart stigende. Således var det i 80'erne og 90'erne blot omkring 20 pct. af landmændene, som havde skov.

Der kan både være tale om landbrug med skov som økonomisk biaktivitet, men også skove, hvor skovarealet overstiger landbrugsarealet. For 90 pct. af landbrugsbedrifter med skov er det dog landbrugsarealet, som er størst. Næsten en tredjedel af Danmarks skovareal er ejet af landbruget.

Landbrugsbedrifter med skov og areal med skov

 

1990

2010

2015

2019

 

ha

Danmarks skovareal

445391

587077

624782

633353

Heraf skov på landbrugsbedrifter

146850

211683

234657

183356

 

bedrifter

Landbrug med skov

18148

12740

17243

14900

Heraf

 

 

 

 

Landbrugsareal er større end skovareal

17649

11793

15526

13540

Landbrugsareal er mindre end skovareal

499

947

1718

1360

Kilde:www.statistikbanken.dk/skov55 og særkørsel på baggrund af Landbrugs- og gartneritællingen

Nyt fra Danmarks Statistik

15. december 2020 - Nr. 467

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Næsten alle skove på 50 ha og derover indgår i tællingen, mens der for mindre skove er tale om en beregning. Hugst er den mængde træ, der i kalenderåret er taget ud af skoven og klargjort til levering. Hugsten er for alle træarter omregnet til kubikmeter fastmasse, som er træindholdet i én rummeter nåletræ uden luft.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation