Gå til sidens indhold

Få tvangsauktioner trods stigning i maj

Tvangsauktioner maj 2021

Med 126 tvangsauktioner i maj mod 96 måneden før, er antallet af tvangsauktioner steget den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. På trods af stigningen i maj, er niveauet for antallet af tvangsauktioner dog fortsat lavt. Ser man således på årets første fem måneder, har der i gennemsnit været 129 tvangsauktioner om måneden, hvorimod der til sammenligning i gennemsnit var 178 tvangsauktioner om måneden i 2020.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1 og egne beregninger på baggrund af tal, der ikke kan genfindes i statistikbanken

Enfamiliehuse dominerer billedet

Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2020

2021

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

antal

Sæsonkorrigerede

175

143

144

137

96

126

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

181

132

134

162

90

120

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

3

6

3

3

3

2

Enfamiliehuse

127

89

86

114

59

73

Ejerlejligheder

16

6

6

6

7

10

Sommerhuse

7

7

4

7

7

1

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

1

3

6

5

1

4

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

6

6

3

3

1

9

Rene forretningsejendomme

1

1

1

1

-

3

Fabriks- og lagerejendomme

1

-

3

-

1

1

Ubebyggede grunde

4

4

10

6

3

4

Andet bebygget

15

10

12

17

8

13

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

16

13

14

16

9

16

Sjælland

46

48

29

46

16

31

Syddanmark

53

34

32

36

26

26

Midtjylland

36

24

28

36

23

26

Nordjylland

30

13

31

28

16

21

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

4. juni 2021 - Nr. 211

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation