Gå til sidens indhold

Produktionsgrænsninger i hver anden virksomhed

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 6
juli 2021
Ændring 2 point
juni 2021 - juli 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 0
juli 2021
Ændring 1 point
juni 2021 - juli 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene juli 2021

Industrien følger i sporene af serviceerhverv og bygge- og anlægsbranchen, hvor det nu i alle tre erhverv er mere end hver anden virksomhed, der melder om produktionsbegrænsninger. I industrien er andelen på 58 pct., for serviceerhverv er det 60 pct., og for bygge- og anlægsbranchen er det 59 pct.

Produktionsbegrænsninger i juli 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/baro3, kbs2 og kbyg33

Mangel på arbejdskraft og materialer i industrien

Industrien har historisk været mindre ramt af produktionsbegrænsninger end de to andre erhverv, vi måler på, men i juli har der været en stor stigning i meldingen om mangel på arbejdskraft og materialer. Kun én gang før er det sket, at mere end halvdelen af virksomhederne i industrien melder om faktorer, der begrænser deres produktion. Det var andet kvartal sidste år under COVID-19, hvor "andre årsager" tog et spring til 15 pct., mens det tal for tredje kvartal i år kun er på 3 pct.

Produktionsbegrænsninger for industrienKilde: www.statistikbanken.dk/baro3

Serviceerhvervet øger rekordniveauet for mangel på arbejdskraft

I juni var der den højeste melding om mangel på arbejdskraft i serviceerhvervet nogensinde målt i konjunkturbarometrene. Den rekord holdt kun én måned, da niveauet er steget fra 24 til 27 pct i juli. Det dækker dog over en stor spredning internt i serviceerhvervet, hvor det i turismebranchen, vidensservice, samt rengøring og anden operationel service er hhv. 40, 42 og 53 pct. af virksomhederne, der melder om mangel på arbejdskraft, mens det for finans og kultur, fritid og anden service kun er hhv. 4 og 9 pct.

Produktionsbegrænsninger for serviceerhverv i altKilde: www.statistikbanken.dk/kbs2

Lignende tendens i bygge- og anlægsbranchen

For bygge- og anlægsbranchen fortsætter de seneste måneders stigning i meldingerne om mangel på arbejdskraft og mangel på materialer. Andelen af virksomheder, der ikke oplever begrænsninger er stort set uændret, hvilket indikerer, at de virksomheder der melder om begrænsninger, oplever mere end én produktionsbegrænsning.

Produktionsbegrænsninger for bygge- og anlægKilde: www.statistikbanken.dk/kbyg33

Produktionsbegrænsninger

I de månedlige konjunkturbarometre bliver virksomhederne i serviceerhverv og bygge- og anlægsbranchen spurgt, om de oplever produktionsbegrænsninger som fx mangel på arbejdskraft. For industrien bliver der spurgt ind til produktionsbegrænsninger hvert kvartal. I opgørelserne er virksomhederne vægtet efter beskæftigelse, så den korrekte fortolkning af procenttallene er, at der er tale om den andelen af virksomhederne, der beskæftiger det viste procenttal af den samlede beskæftigelse inden for erhvervet eller branchen.

Alle fire erhverv er nu i positivt terræn

Tre af fire erhverv viser fremgang i deres sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i juli. Den største fremgang på 4 point ses i serviceerhvervet. Dette skyldes en bred fremgang i både den faktiske situation og forventninger til fremtidig omsætning. Detailhandlen er faldet med 3 point som følge af et dyk i vurderingen af den faktiske omsætning de sidste tre måneder i juli sammenlignet med juni. Bygge- og anlægsbranchen har som den sidste løftet sig ud af det negative terræn i juli efter positive forventninger til beskæftigelsen. Indikatoren er således steget fra minus 1 til 0.

Tillidsindikatorerne stiger i juli måned

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, steg fra 112,2 i juni til 115,4 i juli. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, steg også fra 112,0 til 115,4. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Juli 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er faldet

I opslag og dataark(xlsx) for juni ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Juli

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

82,7

95,8

102,3

107,5

111,6

112,2

115,0

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

81,4

94,8

101,7

105,8

111,1

112,0

115,4

Industri

Sammensat (bk, sk)

-8

-2

1

1

5

4

6

 

Produktionsforventning (sk)

12

18

21

18

19

23

24

 

Ordrebeholdning (bk)

-21

-16

-14

-11

-3

-9

-6

 

Færdigvarelagre (bk)

14

8

4

4

2

1

-1

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-14

-7

-2

1

-3

-1

0

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-2

1

6

8

4

4

6

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-25

-15

-9

-7

-9

-6

-6

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-28

-9

-3

3

10

10

14

 

Faktisk omsætning (sk)

-43

-11

-5

3

6

10

14

 

Forventet omsætning (sk)

-7

1

7

11

16

11

14

 

Faktisk forretningssituation

-35

-18

-11

-4

8

9

13

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

11

-12

-4

3

-3

4

1

 

Faktisk omsætning (sk)

15

0

-7

10

9

10

1

 

Forventet omsætning (sk)

27

-19

7

10

-8

7

7

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

9

16

11

10

9

6

4

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 6
juli 2021
Ændring 2 point
juni 2021 - juli 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 0
juli 2021
Ændring 1 point
juni 2021 - juli 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juli 2021 - Nr. 277

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation