Gå til sidens indhold

Melding om mangel på arbejdskraft slår rekord

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 4
juni 2021
Ændring 0 point
maj 2021 - juni 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
juni 2021
Ændring 1 point
maj 2021 - juni 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene juni 2021

I serviceerhvervet er der nu en rekordstor andel af virksomhederne målt på beskæftigelse, der melder om mangel på arbejdskraft. Manglen på arbejdskraft i brancherne hoteller, restauranter og rengøring mv. er steget kraftigt siden sidste år og niveauet er nu det højeste, der er målt siden statistikken startede i 2011. Selvom manglen på arbejdskraft nu slår rekord, er der samtidig stadig udbredt melding om mangel på efterspørgsel i serviceerhvervene. Dette skal ses i lyset af den indvirkning, COVID-19 har haft på særligt serviceerhvervet.

Produktionsbegrænsning som følge af mangel på arbejdskraft i juni månedKilde: www.statistikbanken.dk/kbs2

Lignende tendens i bygge- og anlægsbranchen

For bygge- og anlægsbranchen som helhed er andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft nu i højeste niveau siden tiden op til finanskrisen. Det bemærkes dog, at 11 pct. melder om mangel på efterspørgsel. Dette står i kontrast til tiden op til finanskrisen, hvor kun 3 pct. meldte om mangel på efterspørgsel i juni 2006.

Selvom andelen, der melder om mangel på arbejdskraft er stor, er den stadig mindre end andelen, der melder, at de ikke har nogen begrænsninger.

Udvalgte produktionsbegrænsninger for hele bygge- og anlægssektoren i juni månedKilde: www.statistikbanken.dk/kbyg33

Produktionsbegrænsninger

I de månedlige konjunkturbarometre bliver virksomhederne i serviceerhverv og bygge- og anlægsbranchen spurgt, om de oplever produktionsbegrænsninger som fx mangel på arbejdskraft.

Detailhandlen ser nu også lyst på fremtiden

T0 af fire erhverv viser fremgang i deres sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i juni. Den største fremgang på 6 point ses i detailhandlen. Dette skyldes især en stigning i vurderingen af den forventede omsætning for de næste tre måneder, og her spiller genåbningen af samfundet nok en rolle. Bygge og anlæg forventes at stige med 1 point, hvilket skyldes stigende ordrebeholdninger. Industrien og serviceerhvervet er uændret.

Tillidsindikatorerne stiger i juni måned

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, steg fra 110,8 i maj til 111,8 i juni. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, steg også, fra 111,3 til 112,0. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Juni 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er faldet

I opslag og dataark for juni ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Juni

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

72,4

96,4

95,3

102,1

107,3

111,3

112,0

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

69,4

95,5

94,2

101,4

105,6

110,8

111,8

Industri

Sammensat (bk, sk)

-17

-3

-2

1

1

4

4

 

Produktionsforventning (sk)

-3

15

17

21

18

18

23

 

Ordrebeholdning (bk)

-30

-18

-16

-14

-11

-3

-9

 

Færdigvarelagre (bk)

19

5

8

4

4

2

1

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-14

-5

-8

-2

1

-3

-2

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-6

5

0

5

8

3

3

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-22

-14

-15

-9

-7

-9

-7

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-36

-9

-10

-3

3

10

10

 

Faktisk omsætning (sk)

-46

-11

-11

-5

2

6

9

 

Forventet omsætning (sk)

-19

-4

0

6

11

16

11

 

Faktisk forretningssituation

-43

-13

-18

-11

-4

8

9

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

0

0

-12

-4

3

-2

4

 

Faktisk omsætning (sk)

1

18

0

-7

10

10

11

 

Forventet omsætning (sk)

9

-8

-20

7

10

-7

7

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

11

11

17

12

10

10

6

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 4
juni 2021
Ændring 0 point
maj 2021 - juni 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
juni 2021
Ændring 1 point
maj 2021 - juni 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juni 2021 - Nr. 245

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation