Gå til sidens indhold

Optimisme i erhvervenes konjunkturindikatorer

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
april 2021
Ændring 0 point
mar. 2021 -apr. 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
april 2021
Ændring 2 point
mar. 2021 -apr. 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene april 2021

Tre af fire erhverv viser markante fremgange i deres sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i april. Størst fremgang på 7 point ses i detailhandlen, som skyldes en kraftig stigning i vurderingen af den faktiske omsætning. Genåbningen af mange butikker i starten af marts spiller nok en rolle i denne stigning. Serviceerhverv er steget med 5 point, hvilket især skyldes høje forventninger til andet kvartal 2021. Især turismeerhvervenes forventninger er steget kraftigt, men også rengøringserhvervene og kultur, fritid og anden service forventer, at andet kvartal bliver markant bedre end første kvartal. Bygge og anlæg er steget 2 point i april, mens industrien var uændret.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeret. April 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs4 og kbd3k

Tillidsindikatorerne stiger markant i april måned

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, steg markant fra 100,7 i marts til 104,3 i april. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, steg også, fra 101,3 til 106,2. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. April 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er faldet

I opslag og Data-for-COVID-19-spoersmaal-inkl-historisk (xlsx) for april ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

54,2

89,7

98,3

96,1

95,4

101,3

106,2

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

54,2

89,8

97,7

95,2

94,3

100,7

104,3

Industri

Sammensat (bk, sk)

-22

-9

-2

-3

-2

1

1

 

Produktionsforventning (sk)

-29

5

15

15

17

20

17

 

Ordrebeholdning (bk)

-23

-25

-15

-18

-16

-14

-11

 

Færdigvarelagre (bk)

14

8

6

5

8

4

4

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-34

-6

-4

-4

-7

-1

1

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-38

5

7

6

1

7

8

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-30

-17

-14

-14

-15

-9

-7

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-45

-13

-8

-10

-10

-4

1

 

Faktisk omsætning (sk)

-40

-14

-11

-13

-11

-7

-2

 

Forventet omsætning (sk)

-61

-12

-2

-4

0

5

10

 

Faktisk forretningssituation

-35

-12

-10

-13

-18

-11

-4

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-33

7

10

0

-11

-4

3

 

Faktisk omsætning (sk)

-7

30

26

18

1

-7

11

 

Forventet omsætning (sk)

-63

-4

10

-8

-19

6

7

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

29

5

6

11

16

11

10

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
april 2021
Ændring 0 point
mar. 2021 -apr. 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
april 2021
Ændring 2 point
mar. 2021 -apr. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2021 - Nr. 155

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation