Gå til sidens indhold

Forårsfornemmelser i erhvervenes forventninger

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
marts 2021
Ændring 4 point
feb. 2021 - mar. 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
marts 2021
Ændring 5 point
feb. 2021 - mar. 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene marts 2021

Alle fire erhverv viser markante fremgange i deres sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i marts. Størst fremgang på 7 point ses i detailhandlen, fra minus 12 i februar til minus 5 i marts, hvor genåbningen af mange butikker nok spiller ind. Bygge og anlæg samt serviceerhverv er steget 5 point mens industrien er steget 4 point.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeret. Marts 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs4 og kbd3k

Tillidsindikatorerne stiger markant i marts måned

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, steg markant fra 93,6 i februar til 100,1 i marts. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, steg også, fra 94,6 til 100,7. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Marts 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er faldet

I opslag og dataark ses, at virksomhedernes angivelse i marts af risikoen for at måtte afvikle pga. COVID-19, over de kommende tre måneder, anses som meget lille i de fire erhverv.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Mar.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

94,6

91,2

89,6

98,2

95,8

94,6

100,7

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

95,9

90,3

89,7

97,6

95,1

93,6

100,1

Industri

Sammensat (bk, sk)

-7

-7

-9

-2

-3

-3

1

 

Produktionsforventning (sk)

5

9

5

15

15

16

20

 

Ordrebeholdning (bk)

-16

-21

-25

-15

-18

-16

-14

 

Færdigvarelagre (bk)

11

8

8

6

5

8

4

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-8

-8

-7

-4

-5

-7

-2

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

1

4

4

6

5

1

6

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-17

-20

-17

-14

-15

-15

-9

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-2

-15

-13

-8

-10

-10

-5

 

Faktisk omsætning (sk)

3

-17

-14

-11

-13

-12

-8

 

Forventet omsætning (sk)

-6

-12

-12

-2

-4

-1

4

 

Faktisk forretningssituation

-2

-15

-12

-10

-13

-18

-11

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-2

10

7

10

-1

-12

-5

 

Faktisk omsætning (sk)

0

32

30

26

18

1

-7

 

Forventet omsætning (sk)

6

6

-4

10

-9

-19

5

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

11

7

5

7

11

17

12

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
marts 2021
Ændring 4 point
feb. 2021 - mar. 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
marts 2021
Ændring 5 point
feb. 2021 - mar. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2021 - Nr. 114

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation