Gå til sidens indhold

Fortsat dyk i detailhandlens forventninger i februar

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
januar 2021
Ændring -1 point
dec. 2020 - jan. 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
januar 2021
Ændring -1 point
dec. 2020 - jan. 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene februar 2021

Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen falder fortsat. I februar er nettotallet på minus 11, i januar var det på minus 1 og i december på plus 10. Den fortsatte nedlukning af butikker spiller formodentlig ind. De øvrige erhverv, industri, serviceerhverv samt bygge og anlæg falder hver med et procentpoint, hvilket er at betragte som stort set uændret. Tillidsindikatorerne for erhvervene og for den samlede økonomi falder følgelig også. Det supplerende spørgsmål omkring COVID-19 og risiko for afvikling af virksomheden viser mest negativ vurdering i detailhandlen, hvor 4 pct. ser nogen eller meget stor risiko for at måtte afvikle.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeret. Februar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k

Tillidsindikatorerne viser svagt fald i februar

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, faldt fra 94,1 i januar til 92,4 i februar. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, faldt også, fra 94,9 til 93,5. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige samt USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Februar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Fortsat høj risiko i visse serviceerhverv for afvikling på grund af COVID-19

Generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af COVID-19 som lille. Værst er det for detailhandlen, hvor det i februar er 4 pct. mod 3 pct. i januar, der ser "nogen" eller "meget stor risiko" for at måtte afvikle inden for de kommende tre måneder. På brancheniveau i detailhandlen er det især bilhandel (2 pct.) og ikke-fødevarehandel, dvs. "anden detailhandel" (5 pct.), der lider.

I serviceerhvervene er vurderingen steget fra 1 pct. i januar til 2 pct. i februar, men der er stadig kritiske brancher, hvor risikoen vurderes langt højere, det gælder turismebrancherne samt ejendomsservice, rengøring o.a. Se opslag og datafil.

Risiko i erhvervene for at måtte afvikle i løbet af de næste tre måneder som følge af COVID-19. <br />Opgjort 22. februar 2021Kilde: Data for COVID-19-spørgsmål, inkl. historik (Excel)

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Feb.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

102,8

88,0

91,0

89,4

97,8

94,9

93,5

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

102,5

87,8

90,0

89,4

97,1

94,1

92,4

Industri

Sammensat (bk, sk)

-5

-12

-7

-9

-2

-3

-4

 

Produktionsforventning (sk)

17

5

9

5

15

14

15

 

Ordrebeholdning (bk)

-16

-29

-21

-25

-15

-18

-18

 

Færdigvarelagre (bk)

15

11

8

8

6

5

8

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-3

-7

-9

-7

-5

-5

-6

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

8

2

3

4

6

5

3

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-13

-16

-21

-17

-15

-15

-15

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

5

-15

-15

-13

-8

-11

-12

 

Faktisk omsætning (sk)

4

-22

-17

-14

-11

-13

-13

 

Forventet omsætning (sk)

5

-2

-13

-13

-4

-7

-5

 

Faktisk forretningssituation

5

-20

-15

-12

-10

-13

-17

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

1

11

10

6

10

-1

-11

 

Faktisk omsætning (sk)

-12

35

32

30

26

18

2

 

Forventet omsætning (sk)

26

5

6

-5

10

-10

-20

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

11

7

7

6

7

12

15

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
januar 2021
Ændring -1 point
dec. 2020 - jan. 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
januar 2021
Ændring -1 point
dec. 2020 - jan. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

25. februar 2021 - Nr. 61

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene