Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden fortsat positiv

Forbrugertillidsindikatoren
2,3
juni 2021
-0,5
fra maj til juni 2021

Forbrugerforventninger juni 2021

Forbrugertilliden for juni måned ligger på 2,3 og niveauet er dermed uændret i forhold til maj måned, hvor den lå på 2,8. Forbrugertilliden er højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 1,7. Det uændrede niveau for forbrugertilliden tilskrives mindre fald i forbrugernes vurderinger af familiens nuværende økonomiske situation, og deres forventninger til familiens økonomiske situation om et år, samt et markant fald i købelysten. Samtidig er der en betydelig stigning i forbrugernes vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation og en mindre stigning i forbrugernes forventninger til Danmarks økonomiske situation om et år. Disse udviklinger modsvarer hinanden, således at den samlede forbrugertillid er uændret. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer familiens egen økonomiske situation i dag som bedre end for et år siden. Indikatoren er faldet lidt og ligger på 6,3 i juni. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 5,5. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget betydeligt igen i forhold til i maj, hvor den var minus 16,7, og ligger nu på minus 10,3. Indikatoren er også markant højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 25,9.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation stiger fortsat

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 12,4 i juni, og er dermed på niveau med gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 12,8. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren er steget for tredje måned i træk og ligger nu på 10,4. Indikatoren ligger også meget højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,1.

Indikatoren for købelysten falder markant og ligger nu på minus 7,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger noget højere på minus 4,2.

Spørgsmål om Danmarks økonomiske situationKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer fortsat faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil falde. Indikatoren er uændret i forhold til maj og ligger i juni på minus 11,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 1,8. Dvs. at forbrugerne forventer et fald i arbejdsløsheden om et år, dog i meget højere grad end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

-4,1

-5,2

-5,0

-1,1

2,8

2,3

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

5,6

6,0

3,3

4,1

7,8

6,3

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

12,6

12,8

11,7

13,1

14,4

12,4

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-30,7

-33,9

-35,6

-28,2

-16,7

-10,3

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

-0,9

-5,2

-1,7

7,4

8,5

10,4

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-7,2

-5,7

-2,8

-1,8

-0,3

-7,6

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

-18,9

-19,2

-14,9

-12,0

-5,7

2,5

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

18,9

24,6

28,4

31,4

28,1

29,6

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

11,5

6,9

2,0

-8,7

-11,4

-11,3

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

-3,4

-0,2

1,8

4,8

0,6

3,3

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

55,3

58,3

57,0

58,8

55,4

54,2

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

39,7

44,0

42,6

41,8

41,1

44,2

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

35,6

36,6

35,0

35,7

35,6

36,7

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
2,3
juni 2021
-0,5
fra maj til juni 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2021 - Nr. 238

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation