Gå til sidens indhold

Flere længere kursusforløb på højskoler

Højskoler 2017/2018

I skoleåret 2017/2018 var der 45.100 kursusforløb på de danske højskoler. Dette er en stigning på 2 pct. i forhold til skoleåret 2016/2017, hvor der var 44.300 højskolekursusforløb. 10.100 kursusforløb varede 12 uger eller mere, herefter benævnt som lange kurser. De resterende 35.000 kursusforløb varede mindre end 12 uger, herefter benævnt som korte kurser. De 10.100 lange kursusforløb udgjorde 5.300 årselever. De 35.000 korte kursusforløb udgjorde kun 1.100 årselever.

Kursusdeltagere og årselever på lange og korte højskolekurserKilde: www.statistikbanken.dk/VEUHOJ15.

Omfanget måles i årselever

Antallet af årselever viser kursusdeltagelsen omregnet til fulde studieår på baggrund af omfanget af aktiviteten på kurset. Et fuldt studieår varer 40 uger. Dermed var der i antal flest korte kursusforløb, men i omfang var det de lange kursusforløb, der udgjorde den største gruppe.

Stigende interesse for lange kurser

Antallet af lange kursusforløb er steget med 22 pct., fra skoleåret 2012/2013 til skoleåret 2017/2018. Antallet af korte kursusforløb faldt med 1 pct. i samme periode. Udviklingen i årselever har nogenlunde fulgt udviklingen i kursusforløb.

To meget forskellige grupper af kursusdeltagere

Deltagerne på de lange kurser er primært unge, der tager et sabbatår efter gymnasiet. 85 pct. af deltagerne på de lange kurser er under 25 år. Derimod er 65 pct. af deltagerne på de korte kurser over 60 år gamle.

Højskolekursusdeltagere i 2018, fordelt på alder og kursuslængdeKilde: www.statistikbanken.dk/VEUHOJ15.

Kursusdeltagere på lange kurser kommer primært fra gymnasiet

62 pct. af alle kursusdeltagere på lange kurser har en gymnasieuddannelse som deres højest fuldførte uddannelse i skoleåret 2017/2018. Det kan skyldes, at det primært er unge, som tager et sabbatår efter gymnasiet, der går på de lange kurser. Kursusdeltagere med grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse udgjorde 21 pct. af kursusdeltagerne på lange kurser.

Fordelingen af kursusdeltagere på korte kurser står i modsætning til fordelingen på de lange kurser. Kursusdeltagere med gymnasiet som højest fuldførte uddannelse udgør kun 7 pct. af kursusdeltagerne på korte kurser i skoleåret 2017/2018. 

Højskolekursusdeltagere, fordelt på uddannelsesbaggrund og kursuslængde. 2018Kilde: Baseret på særkørsel der ikke findes i statistikbanken.

Flest med en mellemlang videregående eller erhvervsfaglig uddannelse

På de korte kurser er der 30 pct. med en mellemlang videregående uddannelse, 22 pct. har en erhvervsfaglig uddannelse, mens 15 pct. har en lang videregående uddannelse. De samme grupper udgør kun mellem 1 og 4 pct. af kursusdeltagerne på de lange kurser.

Aldersfordelingen er overordnet den samme, for de enkelte uddannelsesgrupper på både de korte og lange kurser.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. maj 2019 - Nr. 168

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Kursusdeltagelse er opgjort i kursusforløb, såfremt en person har deltaget i flere kursusforløb, vil personen tælle med flere gange. Statistikken inkludere også frie fagskoler, i omfang udgør disse dog kun få kursusforløb sammenlignet med højskolekurserne og der bliver derfor ikke skelnet mellem de to.
Højskolestatistikken omfatter alle godkendte udbydere af højskolekurser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation