Gå til sidens indhold

Lavere energiforbrug i væksthuse i 2020

Væksthusproduktion 2020

Forbruget af energi i væksthuse var 12 pct. lavere i 2020 end i 2017. Faldet skyldes til dels, at arealet med væksthus faldt med 6 pct. fra 2017 til 2020, men også at 2017 var et køligt og solfattigt år med kun 1.512 soltimer mod 1.819 timer i 2020. Væksthusarealet benyttes bl.a. til produktion af grøntsager, først og fremmest tomater og agurker. Produktionen af grøntsager i væksthus var 31,5 mio. tons i 2020 mod 35,5 mio. tons i 2017.

Forbrug af energi i væksthuseKilde: www.statistikbanken.dk/vhus2

Forbedret energieffektivitet

Set over et længere tidsrum er der ingen tvivl om, at væksthussektoren har præsteret en forbedring af energieffektiviteten. I 2002 brugte gartnerierne således 1,66 gigajoule pr. m² med væksthus mod kun 1,04 i 2020. Udviklingen hænger sammen med teknologiske landvindinger som fx avanceret klimastyring, isoleringsgardiner og tættere væksthuse, der tager sigte på at minimere forbruget af energi til opvarmning.

Forbrug af energi for bedrifter med væksthuse

 

2002

2005

2008

2011

2014

2017

2020

 

1.000 gigajoule

Forbrug af energi i alt

8169

7545

6481

5266

4025

4168

3683

Opvarmning i væksthuse

7370

6648

5678

4468

3217

3369

2966

Elektricitet

800

897

803

798

808

799

717

 

bedrifter

Bedrifter med væksthuse

933

759

803

663

545

436

411

 

1.000 m²

Areal med væksthus

4909

4722

4487

4452

4239

3788

3551

Kilde: www.Statistikbanken.dk/vhus2

Produktion i væksthuse

 

2014

2017

2020

 

Bedrifter

Produktion

Bedrifter

Produktion

Bedrifter

Produktion

 

antal

ton

antal

ton

antal

ton

Grøntsager i alt

154

35753

120

35543

127

31492

Salat

21

1345

16

1682

17

1128

Tomater i alt

80

10575

66

11759

91

11390

Cherry- og cocktailtomater

51

3536

38

4939

58

4553

Andre tomater

66

7039

56

6820

74

6837

Agurker

72

19506

55

15884

48

15592

Krydderurter

38

178

39

579

32

1030

Peber og chili

39

234

28

185

16

109

Andre grøntsager

54

3915

32

5454

24

2243

Jordbær under glas

13

484

19

491

16

706

Kilde: www.statistikbanken.dk/gartn1 og særkørsel ud fra landbrugs- og gartneritællingen 2021

Beskæftigelsen i gartneriet

Knap 2.000 mennesker har deres levebrød i væksthussektoren. Det er kun en beskeden del af beskæftigelsen i det samlede landbrug og gartneri, nemlig 2,5 pct. De fleste af de beskæftigede er lønmodtagere, hvor det blandt landbrug med marker og husdyr er selvstændige landmænd, der dominerer, ofte sammen med medarbejdende ægtefæller.

Beskæftigelsen i landbrug og gartneri. 2020


 

Ejer/
bestyrer
 

Med-
arbejdende
ægtefælle

Familie
i øvrigt
 

Fremmed
medhjælp
 

Beskæftigede
i alt
 

 

antal personer

Bedriftstype:

 

 

 

 

 

Landbrug og gartneri i alt

33148

9855

4339

26429

73771

Gartneri i alt

1001

357

123

3025

4506

Væksthusgartneri

194

58

19

1586

1857

Gartneri på friland

252

98

34

558

942

Frugtplantager

239

77

25

146

487

Blandet gartneri og planteskole

316

124

45

735

1220

Landbrug

32147

9498

4216

23404

69265

 

pct.

Landbrug og gartneri i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Gartneri i alt

3,0

3,6

2,8

11,4

6,1

Væksthusgartneri

0,6

0,6

0,4

6,0

2,5

Gartneri på friland

0,8

1,0

0,8

2,1

1,3

Frugtplantager

0,7

0,8

0,6

0,6

0,7

Blandet gartneri og planteskole

1,0

1,3

1,0

2,8

1,7

Landbrug

97,0

96,4

97,2

88,6

93,9

Kilde: Landbrugs- og gartneritællingen 2020, særkørsel

Nyt fra Danmarks Statistik

28. oktober 2021 - Nr. 385

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. oktober 2024

Kontakt

Kilder og metode

Vækstproduktionen er opgjort som en kombination af oplysninger fra landbrugs- og gartneritællingen og regnskabsstatistikken for jordbrug. Alle bedrifter med væksthuse er omfattet af landbrugs- og gartneritællingen, mens det er en stikprøve af disse, som indgår i regnskabsstatistikken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation