Gå til sidens indhold

Fortsat stigning i import af økologiske fødevarer

Udenrigshandel med økologiske varer 2019

Importen af økologiske fødevarer fortsatte tidligere års vækst og steg med 9 pct. fra 4,4 mia. kr. i 2018 til 4,8 mia. kr. i 2019. Meget af importens stigning vedrørte økologisk frugt og grøntsager. Eksporten rundede 3,0 mia. kr. - en stigning på 4 pct. fra 2,9 mia. kr. i 2018. Det var især salg til det asiatiske marked, der trak eksporten op.

Udenrigshandel med økologiske varerKilde: www.statistikbanken.dk/oeko4.

Fortsat stigning i import af frugt og grønt

Importen af økologiske frugt og grøntsager steg 15 pct. fra 1.762 mio. kr. i 2018 til 2.018 mio. kr. i 2019. Frugt og grønt tegner sig dermed for det meste af stigningen i importen af økologiske fødevarer.

En højdespringer på importsiden var sukker, sukkerprodukter og honning, som steg 64 pct. fra 260 mio. kr. i 2018 til 425 mio. kr. i 2019. Udover almindeligt sukker, indeholder gruppen også næringsstoffer, som indgår i produktionen af fx babymad i pulverform.

Importen af foderstoffer steg 26 pct. fra 347 mio. kr. i 2018 til 438 mio. kr. i 2019. Det blev dog modvirket af et fald i importen af korn og kornvarer på 17 pct. fra 672 mio. kr. til 561 mio. kr.

De vigtigste importlande for alle økologiske varer er Tyskland (20 pct.), Nederlandene (16 pct.), Spanien (14 pct.) og Italien (12 pct.).

Kraftig stigning i eksporten til Asien

Kinas andel af eksporten steg fra 6 pct. i 2018 til 7 pct. i 2019, og Asien som helhed steg fra 10 pct. til 16 pct. af eksporten. Indonesien er et relativt nyt asiatisk eksportmarked og udgjorde alene 4 pct. af den samlede økologiske eksport i 2019. De vigtigste eksportlande for alle økologiske varer er Tyskland (40 pct.), Sverige (13 pct.) og Nederlandene (8 pct.).

Stigningen i eksporten af økologiske varer skyldes især gruppen andre næringsmidler, som bl.a. udgøres af modermælkserstatning. Den steg 66 pct. fra 303 mio.kr. i 2018 til 503 mio. kr. i 2019, hvoraf størstedelen går til Asien. Omvendt faldt eksporten af flere animalske produkter. Fx faldt kød og kødvarer 11 pct. fra 344 mio. kr. i 2018 til 308 mio. kr. i 2019, og fisk, krebsdyr og bløddyr faldt 33 pct. fra 72 mio. kr. i 2018 til 48 mio. kr. i 2018.

Det hjemlige forbrug påvirker grundlæggende udviklingen af import og eksport. Detailomsætningen af økologiske fødevarer steg således 9, pct. fra 2018 til 2019 og Salg af økologiske varer til foodservice steg 11 pct. i samme periode.

Stigning i økologiens andel af den samlede import af fødevarer

Økologiske varer udgjorde 5,4 pct. af den samlede import af føde- og drikkevarer samt foder i 2019, hvilket er en stigning fra 5,2 pct. i 2018. Eksportens andel faldt en anelse fra 2,4 pct. i 2018 til 2,3 pct. i 2019. På hjemmemarkedet er den økologiske andel noget højere. Fx udgjorde økologiske varer 12 pct. af detailomsætningen af føde- og drikkevarer i 2019. Øvrige tal om økologi kan ses på emnesiden www.dst.dk/oekologi.

Udenrigshandel med økologiske varer fordelt på varegrupper

 

Import

Eksport

 

2017

2018

2019*

2017

2018

2019*

 

mio. kr.

I alt

3858

4425

4820

2951

2904

3027

Levende dyr

0

0

0

1

2

2

Kød og kødvarer

102

117

79

335

344

308

Mejeriprodukter og æg

115

158

157

1232

1205

1185

Fisk, krebsdyr og bløddyr

19

30

35

33

72

48

Korn og kornvarer

596

672

561

199

202

180

Frugt og grøntsager

1521

1762

2018

396

399

385

Sukker, sukkerprodukter og honning

227

260

425

88

96

109

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier

304

335

347

62

67

74

Foderstoffer (undt. umalet korn)

324

347

438

70

29

32

Andre næringsmidler1

167

171

171

354

303

503

Drikkevarer

174

281

281

52

73

74

Olieholdige frø og frugter (undt. udsæd)2

173

131

126

35

32

32

Planter og frø

20

37

39

50

45

52

Animalske olier og fedtstoffer

8

2

0

2

2

2

Vegetabilske olier og fedtstoffer

100

112

133

36

32

38

Bearbejdede olier

1

3

3

0

0

0

Andre varer3

8

9

7

4

3

2

Anm.: Ekskl. moms.
* Foreløbige tal.
1Omfatter bl.a. en række kolonialvarer, som ikke er omfattet af de øvrige grupper, fx saucer, dressinger, pastaprodukter, babymad, tørmælk m.m.
2 En stor del antages anvendt som foder til husdyr.
3 Stivelse med mere.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko4.

Import og eksport af økologiske varer fordelt på områder

 

Import

 

 

Eksport

 

2017

2018

2019*

 

 

2017

2018

2019*

 

mio. kr.

 

 

mio. kr.

I alt

3858

4425

4820

 

I alt

2951

2904

3027

EU-28

3308

3766

4127

 

EU-28

2412

2348

2303

Heraf:

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

Tyskland

745

780

969

 

Tyskland

1235

1228

1204

Nederlandene1

680

697

749

 

Sverige

476

442

394

Spanien

367

560

659

 

Nederlandene1

206

215

239

Italien

634

620

593

 

Frankrig3

211

194

173

Øvrige Europa

36

84

50

 

Øvrige Europa

131

193

139

Afrika

34

30

37

 

Afrika

1

1

3

Amerika2

132

168

174

 

Amerika2

49

51

79

Asien

343

373

426

 

Asien

350

297

489

Heraf:

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

Kina

253

280

331

 

Kina

304

169

205

Oceanien

5

5

7

 

Oceanien

7

15

14

Anm.: Ekskl. moms.
* Foreløbige tal.
1 En del af handlen med Nederlandene vedrører omlastede varer til/fra andre lande.
2 Inklusive Grønland.
3 Inklusive Monaco.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko5.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2020 - Nr. 454

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Udenrigshandel med økologiske varer er baseret på indberetninger fra bedrifter og virksomheder, som er godkendt af Landbrugsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen til handel med økologiske varer. Statistikken vedrører fødevarer og foderstoffer, der kan være økologiske. Opgørelsen er gennemført siden 2003. Se flere oplysninger om kilder og metoder i statistikdokumentationen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bidraget til finansiering af undersøgelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation