Gå til sidens indhold

Medicinalvarer trækker vareeksporten op

Udenrigshandel med varer (md) september 2020

Eksporten steg 4,5 pct. i september, mens importen faldt 0,5 pct. Stigningen i eksporten er især trukket af en stigning i medicinaleksporten i varegruppen kemikalier mv. og sker efter et fald i august. Eksporten er steget 2,5 pct. de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder. I samme periode er importen steget 6,3 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Stigning i vareeksporten til USA i 2020 er trukket af medicinalvarer

Eksporten af varer til USA steg 14,9 pct., svarende til 7,8 mia. kr., i de første ni måneder af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Det er primært forårsaget af en stigning i eksporten af kemikalier mv. på 7,3 mia. kr., og det drejer sig hovedsageligt om medicinalvarer.

Eksport af varer til USA, ekskl. skibe, fly, brændsel mv., faktiske tal, i alt og udvalgte varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/uhv3.

Importen fra USA er stort set uændret i 2020

Den samlede import af varer fra USA er i de første ni måneder af 2020 12,5 mia. kr., hvilket er næsten uændret sammenlignet med samme periode i 2019. Der er en stigning i importen af kemikalier mv. og færdigvarer, mens der ses et fald i importen af maskiner.

Import af varer fra USA, ekskl. skibe, fly, brændsel mv., faktiske tal, i alt og udvalgte varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/uhv3.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-august 2020 er eksporten som led i den løbende kvalitetssikring nedjusteret med 0,9 mia. kr. og importen nedjusteret med 0,2 mia. kr.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. September 2020

 

September
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

August

Sept.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

9,6

7,2

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

52,1

50,4

2,7

-0,5

6,3

-1,1

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,3

6,9

3,1

-9,6

1,3

0,0

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,5

1,8

6,8

0,3

-2,8

-1,9

Kemikalier og kemiske produkter

7,5

7,3

3,7

0,1

1,1

7,6

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,7

7,4

5,7

2,6

2,0

-1,8

Maskiner undt. transportmidler

12,5

12,4

-1,8

0,3

-1,3

1,0

Transportmidler ekskl. skibe mv.

5,0

5,0

0,4

12,4

58,8

-16,1

Færdigvarer og andre varer

10,6

9,6

6,1

-3,2

13,6

-2,7

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

61,7

57,6

-1,4

4,5

2,5

-1,6

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,6

11,0

1,0

2,0

5,3

2,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,4

2,1

26,6

12,5

6,8

-16,0

Kemikalier og kemiske produkter

16,8

16,2

-9,0

12,9

-3,5

12,8

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,4

4,9

0,1

-3,3

3,4

-4,5

Maskiner undt. transportmidler

12,7

11,8

-2,2

-0,8

-4,4

-12,6

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,1

2,0

-2,1

5,4

23,7

-5,4

Færdigvarer og andre varer

10,9

9,6

4,8

3,5

16,3

-5,7

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

8,9

6,5

 

 

 

 

Import i alt

54,4

52,6

2,9

-0,7

6,2

-4,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,9

1,9

29,2

-15,1

7,5

-34,9

Skibe, fly mv.

0,4

0,4

 

 

 

 

Eksport i alt

63,3

59,1

-2,4

4,9

3,2

-3,9

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,4

1,4

-31,7

28,1

29,2

-47,0

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

1 Juli-september 2020 i forhold til april-juni 2020.
2 Januar-september 2020 i forhold til januar-september 2019, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). September 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

August

Sept.

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

August

Sept.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

50,4

 

2,7

-0,5

6,3

-1,1

 

57,6

 

-1,4

4,5

2,5

-1,6

EU

35,1

 

1,7

-0,9

5,1

-0,9

 

28,6

 

1,0

-1,3

6,4

-3,8

Tyskland

11,0

 

-6,6

7,2

-0,3

-5,0

 

7,9

 

6,4

-0,3

8,9

-14,4

Sverige

6,3

 

10,6

-8,6

7,0

2,8

 

5,2

 

-2,1

3,4

5,6

-5,8

Nederlandene

4,2

 

3,5

-3,4

-2,2

4,2

 

2,5

 

-8,9

-33,4

-12,6

29,3

Frankrig

1,7

 

-7,8

-2,6

27,1

-3,1

 

2,1

 

8,4

-3,3

15,8

-6,3

Verden
uden for EU

15,2

 

5,3

0,4

9,1

-1,6

 

29,0

 

-4,0

10,9

-1,3

0,7

Norge

1,4

 

2,4

0,2

7,1

-4,6

 

3,6

 

-6,2

5,7

1,9

-2,8

Storbritannien

1,7

 

9,1

-7,2

13,0

-8,8

 

2,8

 

3,4

6,7

4,7

-22,4

USA

1,4

 

-6,8

-1,8

21,2

1,1

 

8,1

 

-26,6

71,1

-6,2

14,9

Kina

4,5

 

0,0

1,6

4,7

6,8

 

3,3

 

11,2

-12,4

7,3

20,3

Rusland

0,3

 

4,7

4,6

-24,1

-11,4

 

0,6

 

52,0

-5,8

-1,9

-3,7

BRIIKS3

5,7

 

0,1

2,0

5,6

2,6

 

4,7

 

19,9

-15,8

1,7

8,8

1,2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19: Tidlige indikatorer for varehandel

Som led i belysning af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Endvidere er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem tidspunktet for grænsepassage og tidspunktet for salget. Fx kan varerne udføres og oplægges på lager. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2020 - Nr. 411

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation