Gå til sidens indhold

Fald i udenrigshandel med varer i juli

Udenrigshandel med varer (md) juli 2020

Efter stigninger i maj og juni faldt både eksporten og importen af varer i juli. Eksporten faldt 2,4 pct. i juli, og importen faldt 1,8 pct. Eksporten er faldet 1,1 pct. de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder. I samme periode er importen steget 0,6 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Faldet i vareeksporten til Tyskland trukket af maskiner

Eksporten af varer til Tyskland faldt 16,8 pct. (10,5 mia. kr.) i de første syv måneder af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Det er primært forårsaget af et fald i eksporten af maskiner på 7,7 mia. kr. og drejer sig primært om vindmølledele. Derudover bidrager også varegrupperne færdigvarer samt næringsmidler til faldet.

Eksport af varer til Tyskland, ekskl. skibe, fly, brændsel mv., faktiske tal, i alt og udvalgte varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/uhv3.

Faldet i vareimporten fra Tyskland trukket af transportmidler

Den samlede import af varer fra Tyskland faldt 5,2 pct. (4,1 mia. kr.) i perioden januar-juli 2020, sammenlignet med i 2019. Det er primært forårsaget af et fald i importen af transportmidler på 2,9 mia. kr. Derudover bidrager også varegrupperne færdigvarer samt næringsmidler til faldet.

Import af varer fra Tyskland, ekskl. skibe, fly, brændsel mv., faktiske tal, i alt og udvalgte varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/uhv3.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. Juli 2020

 

Juli
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Juni

Juli

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

8,2

7,1

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

46,6

48,0

5,7

-1,8

0,6

-3,0

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,1

7,1

11,9

-5,9

-1,0

-2,3

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,1

1,6

14,3

-17,2

10,4

-6,3

Kemikalier og kemiske produkter

6,7

6,9

8,7

-8,2

3,0

5,7

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,1

6,7

-3,2

-2,0

-1,5

-3,7

Maskiner undt. Transportmidler

11,9

12,4

1,5

-1,6

-1,3

1,0

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,1

4,1

28,3

11,6

1,2

-21,2

Færdigvarer og andre varer

9,6

9,1

2,6

4,6

2,6

-4,9

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

54,9

55,0

3,5

-2,4

-1,1

-1,6

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,7

10,3

5,3

-1,6

-5,6

2,2

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,5

1,4

45,6

-28,5

-7,2

-19,9

Kemikalier og kemiske produkter

16,0

16,1

1,3

-0,8

-1,0

16,4

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,5

4,9

0,7

2,3

-2,5

-6,0

Maskiner undt. Transportmidler

12,2

12,0

-0,8

-3,8

0,3

-11,9

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,6

1,8

11,9

1,1

4,1

-7,1

Færdigvarer og andre varer

8,4

8,5

4,9

-1,4

3,5

-9,5

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

7,5

6,4

 

 

 

 

Import i alt

49,0

50,4

5,4

-1,7

-0,5

-5,4

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,9

1,9

30,6

-15,2

-20,1

-32,6

Skibe, fly mv.

0,5

0,5

 

 

 

 

Eksport i alt

56,6

56,8

4,6

-2,0

-1,6

-3,9

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,5

1,5

67,9

8,6

-7,8

-49,3

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

1 Maj-juli 2020 i forhold til februar-april 2020.
2 Januar-juli 2020 i forhold til januar-juli 2019, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Juli 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Juni

Juli

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Juni

Juli

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

48,0

 

5,7

-1,8

0,6

-3,0

 

55,0

 

3,5

-2,4

-1,1

-1,6

EU

33,7

 

6,0

-3,1

0,5

-2,6

 

27,6

 

3,6

-2,9

1,4

-5,0

Tyskland

10,6

 

2,6

-2,3

-0,7

-5,2

 

6,4

 

5,0

-6,9

-15,3

-16,8

Sverige

6,1

 

5,3

-4,1

3,5

0,7

 

4,8

 

0,0

-1,6

-1,0

-7,7

Nederlandene

4,0

 

3,8

-4,0

-5,9

2,6

 

4,3

 

-0,4

-2,7

56,6

32,6

Frankrig

1,8

 

17,4

14,5

5,0

-5,7

 

1,9

 

3,9

-4,8

13,4

-8,1

Verden
uden for EU

14,3

 

4,9

1,3

0,8

-4,0

 

27,4

 

3,3

-1,8

-3,7

2,1

Norge

1,3

 

20,1

-6,3

2,3

-3,5

 

3,7

 

6,4

-0,7

3,7

-2,1

Storbritannien

1,6

 

-4,3

8,2

-5,8

-11,2

 

2,4

 

0,0

3,4

-9,5

-30,9

USA

1,6

 

23,4

13,6

9,6

-0,4

 

6,8

 

-3,3

-1,3

-1,4

22,7

Kina

4,4

 

-10,6

6,8

21,2

2,2

 

3,4

 

24,1

0,3

-8,1

24,5

Rusland

0,3

 

-11,3

-25,4

-14,7

-9,1

 

0,4

 

-8,9

-23,6

-5,1

-7,1

BRIIKS3

5,5

 

-10,0

7,2

15,0

-0,9

 

4,7

 

8,4

-5,5

-5,3

10,1

1,2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Årsafslutning

I forbindelse med denne offentliggørelse er der gennemført en planlagt opdatering for perioden 2018-2020 som følge af den løbende kvalitetssikring.

Tabellen viser ændringerne for de reviderede år samt for de første seks måneder af 2020.

Årsagen til revisionerne skyldes bl.a. nye oplysninger modtaget om handel med EU-landene.

Udenrigshandel med varer - ændringer som følge af årsrevision

 

Import

Eksport

 

Ny værdi

Revision

Ny værdi

Revision

 

mia. kr.

2018

641,2

0,0

685,2

-0,2

2019

648,3

-0,4

733,7

0,6

20201

305,0

3,5

348,6

1,7

1 Januar-juni.

COVID-19: Tidlige indikatorer for varehandel

Som led i belysning af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nye datoer for offentliggørelsen af Nationalregnskab og Betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes med denne offentliggørelse. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2020 - Nr. 333

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. oktober 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation