Gå til sidens indhold

Stigning i både eksport og import af varer i juni

Udenrigshandel med varer (md) juni 2020

Eksporten af varer steg 2,2 pct. i juni, og importen steg 3,1 pct. Eksporten er faldet 6,9 pct. de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder. I samme periode er importen faldet 5,7 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Vareeksporten til Tyskland faldt i første halvår, mens den steg til USA

Den samlede eksport af varer faldt 1,0 pct. fra første halvår 2019 til første halvår 2020. Generelt har udviklingen til EU og verden uden for EU været forskellig. Eksporten til EU faldt 5,0 pct., mens eksporten til lande uden for EU steg 3,4 pct. Det største fald var i eksporten til vores store handelspartner Tyskland. Eksporten til Tyskland faldt 8,1 mia. kr. svarende til 15,3 pct. i perioden, især som følge af et stort fald i salget af maskiner. Omvendt steg eksporten til USA i samme periode med 8,4 mia. kr. eller 25,3 pct., især som følge af en stigning i medicinaleksporten.

Eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., faktiske tal, i alt og til udvalgte landeKilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Faldet i vareimporten fra Tyskland trukket af transportmidler

Den samlede import af varer faldt 3,8 pct. fra første halvår 2019 til første halvår 2020. Vareimporten fra EU faldt 3,7 pct., mens importen fra lande uden for EU faldt 4,0 pct. Særligt importen fra Tyskland faldt. Den faldt med 3,9 mia. kr. svarende til 5,7 pct. især som følge af fald i importen af transportmidler.

Import af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., faktiske tal, i alt og udvalgte landeKilde: www.statistikbanken.dk/uhv2 samt særudtræk.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-maj 2020 er eksporten opjusteret med 0,6 mia. kr. og importen opjusteret med 1,4 mia. kr.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. Juni 2020

 

Juni
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Maj

Juni

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

8,6

8,6

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

47,6

47,2

2,7

3,1

-5,7

-3,8

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,4

7,3

-0,8

10,3

-6,3

-2,6

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,5

1,8

2,5

5,4

9,7

-7,2

Kemikalier og kemiske produkter

7,4

7,4

1,6

6,4

3,6

5,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,8

6,5

3,8

-7,9

-3,2

-4,7

Maskiner undt. Transportmidler

12,5

12,3

-4,5

-0,1

0,4

1,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

3,8

3,5

54,2

25,6

-37,3

-23,7

Færdigvarer og andre varer

8,1

8,4

5,6

0,8

-9,7

-6,3

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

56,2

55,8

3,7

2,2

-6,9

-1,0

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,3

10,4

0,1

4,1

-12,9

2,7

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,7

1,8

-15,1

33,4

-15,0

-18,3

Kemikalier og kemiske produkter

15,9

16,4

0,5

1,9

-0,3

18,0

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,9

4,7

-1,0

-1,1

-5,9

-6,5

Maskiner undt. Transportmidler

13,8

12,4

4,4

-2,1

-2,9

-11,0

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,9

1,8

32,5

7,3

-16,6

-7,0

Færdigvarer og andre varer

7,6

8,4

17,7

2,7

-13,5

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

7,9

7,9

 

 

 

 

Import i alt

49,8

49,5

3,7

2,9

-9,0

-6,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,0

2,0

4,6

27,9

-44,5

-32,9

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

Eksport i alt

57,8

57,4

3,7

3,5

-8,3

-3,8

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,4

1,4

-4,9

85,6

-44,8

-52,9

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

1 April-juni 2020 i forhold til januar-marts 2020.
2 Januar-juni 2020 i forhold til januar-juni 2019, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Juni 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Maj

Juni

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Maj

Juni

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

47,2

 

2,7

3,1

-5,7

-3,8

 

55,8

 

3,7

2,2

-6,9

-1,0

EU

33,2

 

3,5

2,5

-5,7

-3,7

 

27,7

 

10,6

2,3

-10,7

-5,0

Tyskland

10,6

 

5,7

1,3

-6,6

-5,7

 

7,4

 

3,2

5,0

-10,5

-15,3

Sverige

6,0

 

1,8

1,4

-0,6

0,2

 

4,8

 

6,9

-1,8

-7,7

-7,9

Nederlandene

4,0

 

-12,3

0,9

0,9

1,7

 

4,3

 

49,0

-2,1

27,2

26,8

Frankrig

1,5

 

13,1

14,3

-17,8

-8,9

 

2,0

 

49,8

1,0

-14,8

-8,8

Verden
uden for EU

14,0

 

0,8

4,7

-5,6

-4,0

 

28,1

 

-2,2

2,1

-3,0

3,4

Norge

1,4

 

-0,9

20,0

-8,4

-3,6

 

3,7

 

2,4

7,0

-2,1

-1,7

Storbritannien

1,5

 

3,7

-6,3

-13,4

-12,4

 

2,2

 

-0,1

-2,4

-19,4

-31,7

USA

1,4

 

3,8

23,3

-15,4

-2,2

 

7,0

 

5,1

-4,3

1,4

25,3

Kina

4,1

 

18,3

-12,6

18,8

0,0

 

3,4

 

-24,8

24,6

-4,0

25,2

Rusland

0,4

 

17,5

-11,3

-12,5

-6,5

 

0,6

 

2,0

-6,7

8,3

-2,7

BRIIKS3

5,1

 

15,0

-10,4

10,9

-2,3

 

5,1

 

-11,6

10,2

0,3

11,9

1,2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19: Tidlige indikatorer for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nye datoer for offentliggørelsen af Nationalregnskab og Betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes i september 2020. Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2020 - Nr. 298

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation