Gå til sidens indhold

Stigende inflation i Danmark - faldene i EU

Inflationen i Danmark
+0,4 %
November 2019 - november 2020
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,2 %
November 2019 - november 2020

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks november 2020

Inflationen i Danmark steg til 0,4 pct. i november 2020 fra 0,3 pct. i oktober 2020. I samme periode faldt inflationen i EU til 0,2 pct. fra 0,3 pct. og i euroområdet var inflationen uændret (minus 0,3 pct.). I Danmark var det prisstigninger på tobak, der trak inflationen mest op i november. I EU var det særligt prisændringer på brændstof, der trak inflationen ned i november. Den danske kerneinflation (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) steg til 1,2 pct. i november 2020 mod 0,8 pct. i oktober 2020. Kerneinflationen var uændret i både EU (1,0 pct.) og i euroområdet (0,4 pct.). Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Større usikkerhed under covid-19

Under COVID-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Polen og Grækenland har yderpunkterne i inflation i EU

Polen havde den højeste inflation i EU i november på 3,7 pct. Inflationen var lavest i Grækenland med minus 2,1 pct.

Inflationen i EU samt Island, Norge, Schweiz og Storbritannien. November 2020Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, november 20201

 

Inflation
 

 

Vægte 2020

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Okt.
2020

Nov.
2020

 

 

 

 

 

 

pct.

EU27/EU282

1.000,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,3

0,2

Euroområdet

806,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,3

-0,3

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,4

0,2

Cypern

2,0

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

-1,4

-1,1

Estland

1,8

 

Tjenester ifm. fritid, kultur og sport

Drift af transportmidler

 

-1,7

-1,2

Finland

15,1

 

Restaurenter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

0,2

0,2

Frankrig

162,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,1

0,2

Grækenland

17,9

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

-2,0

-2,1

Irland

12,3

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Transporttjenester

 

-1,5

-1,0

Italien

137,5

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,6

-0,3

Letland

2,2

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,7

-0,7

Litauen

4,1

 

Ambulant behandling

Drift af transportmidler

 

0,5

0,4

Luxembourg

2,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,4

-0,7

Malta

0,9

 

Fødevarer

Beklædning

 

0,6

0,2

Nederlandene

42,9

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

1,2

0,7

Portugal

18,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,6

-0,4

Slovakiet

6,3

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

1,6

1,6

Slovenien

3,3

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,5

-1,1

Spanien

94,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,9

-0,8

Tyskland

222,7

 

Faktisk husleje

Drift af transportmidler

 

-0,5

-0,7

Østrig

28,0

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

1,1

1,1

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

9,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,6

0,3

Danmark

12,8

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

0,3

0,4

Kroatien

7,7

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

-0,2

0,0

Polen

73,8

 

Finansielle tjenester

Drift af transportmidler

 

3,8

3,7

Rumænien

32,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,8

1,7

Sverige

23,2

 

Transporttjenester

El, gas og andet brændsel

 

0,4

0,2

Tjekkiet

19,0

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

2,9

2,8

Ungarn

15,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

3,0

2,8

Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

1,7

2,6

Norge

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,7

0,4

Schweiz

 

Anskaffelse af køretøjer

Drift af transportmidler

 

-0,9

-0,8

Storbritannien

 

Anskaffelse af køretøjer

El, gas og andet brændsel

 

0,7

0,3

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU27/EU28 dækker de 28 gamle EU-medlemslande inkl. Storbritannien frem til januar 2020 og de 27 medlemslande uden Storbritannien fra og med februar 2020.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+0,4 %
November 2019 - november 2020
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,2 %
November 2019 - november 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2020 - Nr. 489

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation