Gå til sidens indhold

Højere inflation i Danmark - men fald i EU

Inflationen i Danmark
+0,5 %
Sept. 2019 - sept. 2020
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
Sept. 2019 - sept. 2020

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks september 2020

Inflationen i Danmark steg fra 0,4 pct. i august 2020 til 0,5 pct. i september 2020. I samme periode faldt inflationen i EU fra 0,4 pct. i august til 0,3 pct. i september, og fra minus 0,2 pct. til minus 0,3 pct. i euroområdet. I Danmark er det fortsat prisændringer på tobak, der i høj grad holder inflationen oppe. I EU er det særligt brændstof, der trækker inflationen ned i september måned. Den danske kerneinflation (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) steg til 0,9 pct. i september 2020 mod 0,8 pct. i august 2020. Kerneinflationen faldt i EU (fra 1,2 til 1,1 pct.) og i euroområdet (fra 0,6 pct. til 0,4 pct.). Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

Større usikkerhed under covid-19

Under COVID-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Polen har den højeste inflation i EU

Polen havde den højeste inflation i EU i september på 3,8 pct. Inflationen var lavest i Grækenland med minus 2,3 pct.

Inflationen i EU samt Island, Norge og Schweiz. September 2020Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, september 20201

 

Inflation
 

 

Vægte 2020

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Aug.
2020

Sept.
2020

 

 

 

 

 

 

pct.

EU27/EU282

1.000,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,4

0,3

Euroområdet

806,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,2

-0,3

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

-0,9

0,5

Cypern

2,0

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

-2,9

-1,9

Estland

1,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-1,3

-1,3

Finland

15,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,3

0,3

Frankrig

162,8

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

0,2

0,0

Grækenland

17,9

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

-2,3

-2,3

Irland

12,3

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Transporttjenester

 

-1,1

-1,2

Italien

137,5

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,5

-1,0

Letland

2,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændstof

 

-0,5

-0,4

Litauen

4,1

 

Fødevarer

El, gas og andet brændstof

 

1,2

0,6

Luxembourg

2,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,2

-0,3

Malta

0,9

 

Overnatning, hoteller og camping

Møbler og boligudstyr

 

0,7

0,5

Nederlandene

42,9

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

0,3

1,0

Portugal

18,7

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

-0,2

-0,8

Slovakiet

6,3

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

1,4

1,4

Slovenien

3,3

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,7

-0,7

Spanien

94,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,6

-0,6

Tyskland

222,7

 

Faktisk husleje

Drift af transportmidler

 

-0,1

-0,4

Østrig

28,0

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

1,4

1,3

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

9,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,6

0,6

Danmark

12,8

 

Tobak

Overnatning, hoteller og camping

 

0,4

0,5

Kroatien

7,7

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

-0,4

-0,3

Polen

73,8

 

Finansielle tjenester

Drift af transportmidler

 

3,7

3,8

Rumænien

32,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

2,5

2,1

Sverige

23,2

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Pakkerejser

 

1,0

0,6

Tjekkiet

19,0

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

3,5

3,3

Ungarn

15,0

 

Fødevarer

Aviser, bøger og papirvarer

 

4,0

3,4

Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

0,9

1,4

Norge

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,6

1,4

Schweiz

 

Faktisk husleje

Transporttjenester

 

-1,4

-1,1

Storbritannien

 

 

0,2

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU27/EU28 dækker de 28 gamle EU-medlemslande inkl. Storbritannien frem til januar 2020 og de 27 medlemslande uden Storbritannien fra og med februar 2020.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

Inflationen i Danmark
+0,5 %
Sept. 2019 - sept. 2020
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
Sept. 2019 - sept. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

21. oktober 2020 - Nr. 392

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation