Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden er uændret

Forbrugertillidsindikatoren
-4,1
Januar 2021
-0,3
Fra december 2020 til januar 2021

Forbrugerforventninger januar 2021

Forbrugertilliden for januar måned ligger på minus 4,1, og niveauet er dermed uændret i forhold til december måned, hvor den lå på minus 3,8. Forbrugertilliden ligger højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på minus 5,8. Det uændrede niveau for forbrugertilliden tilskrives mindre stigninger i forbrugernes vurderinger af familiens nuværende økonomiske situation, samt deres forventninger til både familiens og Danmarks økonomiske situation om et år. Samtidig er der et moderat fald i forbrugernes vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation samt i købelysten. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Familiernes egen økonomiske situation i dag vurderes fortsat som bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 5,6 i januar og er dermed højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,9. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 30,7 og er dermed omtrent det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 30,4.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation stiger fortsat

Forbrugerne forventer fortsat, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 12,6 i januar og er derved lidt højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 11,5.

Forbrugerne forventer fortsat at Danmarks økonomiske situation om et år er dårligere end i dag, dog er indikatoren fortsat stigende efter faldet i november 2020. Indikatoren ligger nu på minus 0,9 og er betydeligt højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på minus 6,1.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er faldet i forhold til december og ligger nu på minus 7,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 7,9.

Forbrugerne forventer en stigning i arbejdsløsheden

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren ligger på 11,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på 16,2. Dvs. at forbrugerne forventer en stigning i arbejdsløsheden om et år, dog mindre end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2020

2021

 

 

 

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

-5,5

-7,4

-6,2

-7,6

-3,8

-4,1

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

3,1

2,4

3,1

4,6

4,4

5,6

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

12,0

10,9

12,0

10,6

11,1

12,6

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-29,0

-33,7

-31,5

-28,9

-28,5

-30,7

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

-6,2

-3,5

-7,8

-16,1

-2,1

-0,9

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-7,6

-13,1

-7,0

-8,4

-4,1

-7,2

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2020

2021

 

 

 

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

-13,1

-11,8

-13,8

-13,5

-14,4

-18,9

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

21,1

21,2

21,3

21,8

24,2

18,9

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

14,7

14,8

21,3

28,2

6,9

11,5

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

-6,9

-6,7

-4,1

-4,6

-3,5

-3,4

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

62,4

59,6

57,2

61,6

57,2

55,3

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

37,1

37,6

34,3

38,8

41,1

39,7

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

33,0

29,2

30,9

34,8

31,6

35,6

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-4,1
Januar 2021
-0,3
Fra december 2020 til januar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

21. januar 2021 - Nr. 21

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og inter¬netbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation