Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Forbrugertilliden stiger

Forbrugertillidsindikatoren
-3,8
December 2020
+3,8
Fra november til december 2020

Forbrugerforventninger december 2020

Forbrugertilliden for december måned ligger på minus 3,8 og er dermed steget i forhold til november måned, hvor den lå på minus 7,6. Forbrugertilliden ligger på det samme niveau som gennemsnittet for det seneste år, som er minus 4,1, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er lavere og ligger på minus 5,6. Stigningen i forbrugertilliden skyldes primært en markant stigning i forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag, men også, dog i mindre grad, en stigning i købelysten i øjeblikket fremfor at vente. Alle andre indikatorer, der indgår i beregning af forbrugertilliden, ligger på det samme niveau som i november. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Familiernes egen økonomiske situation i dag vurderes fortsat som bedre end for et år siden. Indikatoren holder niveauet i forhold til november, hvor den var 4,6, og er nu 4,4. Dette er en anelse højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,6. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger nu på minus 28,5 og er derved omtrent det samme som i november, hvor den var minus 28,9. Indikatoren er lidt højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 29,5.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation stiger kraftigt

Forbrugerne forventer fortsat, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 11,1 i december og er derved omtrent det samme som både november, hvor den lå på 10,6, og gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 11,3. Efter faldet i november, steg indikatoren for Danmarks økonomiske situation kraftigt i december og ligger nu på minus 2,1. Dermed ligger den på det højeste niveau siden juli 2020, hvor den lå på 3,0. Indikatoren er også noget højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på minus 5,5.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er dog steget i forhold til november og ligger nu på minus 4,1. Det er det højeste niveau i år, og på niveauet med juni, hvor det lå på minus 4,4. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 8,0.

Forbrugerne forventer en markant mindre stigning i arbejdsløsheden

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren er dog faldet kraftigt i forhold til november, hvor den var 28,2, og ligger nu på 6,9. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på 15,6. Dvs. at forbrugerne forventer en betydeligt mindre stigning i arbejdsløsheden om et år, end de har gjort både i november og i gennemsnittet for de seneste seks måneder. Det er første gang i lang tid, at indikatoren falder. Vi skal tilbage til juni, hvor indikatoren var 3,1, for at finde lavere forventninger til stigning i arbejdsløsheden.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2020

 

 

 

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

-2,9

-5,5

-7,4

-6,2

-7,6

-3,8

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

3,9

3,1

2,4

3,1

4,6

4,4

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

11,2

12,0

10,9

12,0

10,6

11,1

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-25,4

-29,0

-33,7

-31,5

-28,9

-28,5

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

3,0

-6,2

-3,5

-7,8

-16,1

-2,1

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-7,5

-7,6

-13,1

-7,0

-8,4

-4,1

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2020

 

 

 

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

-13,9

-13,1

-11,8

-13,8

-13,5

-14,4

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

16,6

21,1

21,2

21,3

21,8

24,2

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

7,6

14,7

14,8

21,3

28,2

6,9

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

-5,3

-6,9

-6,7

-4,1

-4,6

-3,5

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

54,7

62,4

59,6

57,2

61,6

57,2

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

34,0

37,1

37,6

34,3

38,8

41,1

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

30,9

33,0

29,2

30,9

34,8

31,6

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-3,8
December 2020
+3,8
Fra november til december 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2020 - Nr. 482

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og inter¬netbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation