Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Forbrugertilliden falder

Forbrugertillidsindikatoren
-7,6
November 2020
-1,4
Fra oktober til november 2020

Forbrugerforventninger november 2020

Forbrugertilliden for november måned ligger på minus 7,6 og er dermed faldet i forhold til oktober måned, hvor den lå på minus 6,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 5,5. Faldet i forbrugertilliden skyldes primært et markant fald i forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag. Dette understøttes af forventninger til stigende arbejdsløshed i det kommende år sammenlignet med i dag. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Familiernes egen økonomiske situation i dag vurderes fortsat som bedre end for et år siden. Indikatoren er steget lidt i forhold til oktober og er nu 4,6 og ligger dermed på det samme niveau som gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 4,1. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget i forhold til oktober og ligger nu på minus 28,9. Indikatoren er også lidt højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 30,3.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation falder kraftigt

Forbrugerne forventer fortsat, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren er dog faldet lidt i forhold til oktober og ligger på 10,6 i november. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 11,6. Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Efter faldet i oktober, falder indikatoren yderligere i november og ligger på minus 16,1. Dermed ligger den på det laveste niveau siden april 2020, hvor den lå på minus 21,7. Indikatoren ligger ligeledes på samme niveau nu som i foråret 2008, inden finanskrisen blussede op i hele verden i efteråret 2008. Indikatoren er også betydeligt lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på minus 4,7.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er faldet lidt i forhold til oktober og ligger nu på minus 8,4. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er omtrent det samme og ligger på minus 8,0.

Forbrugerne forventer en større stigning i arbejdsløsheden

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren ligger på 28,2, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 15,0. Dvs. at forbrugerne forventer en betydelig større stigning i arbejdsløsheden om et år, end de har gjort i gennemsnittet for de seneste seks måneder. Indikatoren har været stødt stigende siden juni, og vi skal tilbage til april måned for at finde en højere forventning til arbejdsløsheden, hvor indikatoren lå på 41,1.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

6,9

7,4

3,8

-3,1

-2,9

-5,5

-7,4

-6,2

-7,6

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,9

6,3

7,6

7,5

3,9

3,1

2,4

3,1

4,6

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,8

13,7

12,7

12,6

11,2

12,0

10,9

12,0

10,6

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

12,3

15,2

7,1

-33,4

-25,4

-29,0

-33,7

-31,5

-28,9

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,8

8,2

-1,5

2,3

3,0

-6,2

-3,5

-7,8

-16,1

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,5

-6,3

-7,1

-4,4

-7,5

-7,6

-13,1

-7,0

-8,4

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-9,0

-5,9

-7,7

-19,0

-13,9

-13,1

-11,8

-13,8

-13,5

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

20,2

24,3

24,6

17,2

16,6

21,1

21,2

21,3

21,8

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-8,9

-9,1

0,8

3,1

7,6

14,7

14,8

21,3

28,2

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-3,1

-2,8

-7,0

-5,3

-6,9

-6,7

-4,1

-4,6

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

57,5

59,2

58,0

56,4

54,7

62,4

59,6

57,2

61,6

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

28,3

29,1

33,0

38,2

34,0

37,1

37,6

34,3

38,8

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,1

27,7

28,9

31,9

30,9

33,0

29,2

30,9

34,8

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Forbrugertillidsindikatoren
-7,6
November 2020
-1,4
Fra oktober til november 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

20. november 2020 - Nr. 427

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og inter¬netbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation