Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden falder

Forbrugertillidsindikatoren
-5,5
August 2020
-2,6
Fra juli til august 2020

Forbrugerforventninger august 2020

Forbrugertilliden for august måned ligger på minus 5,5 og er dermed faldet i forhold til juli måned, hvor den lå på minus 2,9. Forbrugertilliden er omtrent det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, som ligger på minus 5,3. Den faldende forbrugertillid skyldes hovedsageligt faldet i forbrugernes forventning til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag, samt deres vurdering af Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Familiernes egen økonomiske situation i dag vurderes bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 3,1 i august og er dermed lidt lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på 4,5. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 29,0, og er således en del lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 23,8.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation falder markant

Forbrugerne forventer, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 12,0 i august, og er dermed højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på 9,8. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Efter at den har været positiv to måneder i træk, falder indikatoren kraftigt og er nu igen negativ. Den ligger nu på minus 6,2 og er dermed på samme niveau som gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 7,0.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 7,6, mens gennemsnittet for det seneste seks måneder er minus 10,2.

Forbrugerne forventer øget stigning i arbejdsløsheden

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren ligger på 14,7, og er tæt på gennemsnittet for de seneste seks måneder som ligger på 16,1.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

6,9

7,4

3,8

0,4

-11,9

-8,8

-3,1

-2,9

-5,5

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,9

6,3

7,6

5,4

4,0

3,3

7,5

3,9

3,1

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,8

13,7

12,7

10,6

2,7

9,6

12,6

11,2

12,0

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

12,3

15,2

7,1

4,6

-23,1

-36,2

-33,4

-25,4

-29,0

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,8

8,2

-1,5

-9,9

-21,7

-9,2

2,3

3,0

-6,2

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,5

-6,3

-7,1

-8,5

-21,3

-11,6

-4,4

-7,5

-7,6

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-9,0

-5,9

-7,7

-7,4

-15,2

-20,8

-19,0

-13,9

-13,1

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

20,2

24,3

24,6

24,7

19,1

20,0

17,2

16,6

21,1

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-8,9

-9,1

0,8

10,7

41,1

19,3

3,1

7,6

14,7

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-3,1

-2,8

-6,4

-12,5

-7,9

-7,0

-5,3

-6,9

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

57,5

59,2

58,0

57,5

62,4

58,8

56,4

54,7

62,4

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

28,3

29,1

33,0

36,7

24,9

37,3

38,2

34,0

37,1

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,1

27,7

28,9

28,5

27,8

32,3

31,9

30,9

33,0

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Forbrugertillidsindikatoren
-5,5
August 2020
-2,6
Fra juli til august 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

21. august 2020 - Nr. 311

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og inter¬netbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation