Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden er uændret

Forbrugertillidsindikatoren
-2,9
Juli 2020
+0,2
Fra juni til juli 2020

Forbrugerforventninger juli 2020

Forbrugertilliden for juli måned ligger på minus 2,9 og er dermed omtrent det samme som i juni måned, hvor den lå på minus 3,1. Gennemsnittet for de sidste fem måneder siden COVID-19 ramte Danmark ligger på minus 5,3. Den uændrede forbrugertillid skyldes hovedsageligt, at der har været en stigning i forbrugernes vurdering af Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden samtidig med, at et forværret syn på familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden og et fald i købelysten er med til at holde forbrugertilliden nede. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Trods faldet i forhold til juni vurderer forbrugerne, at familiernes egen økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren for familiernes økonomiske situation lå på 3,9 i juli og ligger dermed lidt lavere end gennemsnittet for de seneste fem måneder, som ligger på 4,8. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget markant fra minus 33,4 i juni til minus 25,4 i juli. Gennemsnittet for de seneste fem måneder er minus 22,7.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation vender forsigtigt tilbage

Forbrugerne forventer, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 11,2 i juli, mens gennemsnittet for de seneste fem måneder ligger lidt lavere, på 9,3. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 3,0 og er steget en anelse siden juni, hvor den lå på 2,3. Indikatoren har været negativ siden juli sidste år, men er nu positiv den anden måned i træk. Gennemsnittet for de seneste fem måneder er minus 7,1.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 7,5, mens gennemsnittet for det seneste fem måneder er minus 10,7.

Forbrugerne forventer stigning i arbejdsløsheden

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren lå på 7,6, mens gennemsnittet for de seneste fem måneder ligger markant højere, på 16,4. Dvs. at forbrugerne forventer et mindre stigning i arbejdsløsheden om et år end de har gjort i gennemsnittet de seneste fem måneder.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

6,9

7,4

3,8

3,3

0,4

-11,9

-8,8

-3,1

-2,9

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,9

6,3

7,6

7,0

5,4

4,0

3,3

7,5

3,9

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,8

13,7

12,7

15,0

10,6

2,7

9,6

12,6

11,2

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

12,3

15,2

7,1

5,5

4,6

-23,1

-36,2

-33,4

-25,4

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,8

8,2

-1,5

-1,4

-9,9

-21,7

-9,2

2,3

3,0

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,5

-6,3

-7,1

-9,8

-8,5

-21,3

-11,6

-4,4

-7,5

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-9,0

-5,9

-7,7

-4,1

-7,4

-15,2

-20,8

-19,0

-13,9

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

20,2

24,3

24,6

26,6

24,7

19,1

20,0

17,2

16,6

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-8,9

-9,1

0,8

6,3

10,7

41,1

19,3

3,1

7,6

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-3,1

-2,8

-2,1

-6,4

-12,5

-7,9

-7,0

-5,3

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

57,5

59,2

58,0

59,7

57,5

62,4

58,8

56,4

54,7

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

28,3

29,1

33,0

33,6

36,7

24,9

37,3

38,2

34,0

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,1

27,7

28,9

31,8

28,5

27,8

32,3

31,9

30,9

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Forbrugertillidsindikatoren
-2,9
Juli 2020
+0,2
Fra juni til juli 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

23. juli 2020 - Nr. 283

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation