Gå til sidens indhold

Serviceerhvervenes forventninger er øgede

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -10
August 2020
Ændring -3 point
Juli - august 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -10
August 2020
Ændring +3 point
Juli - august 2020

Konjunkturbarometer for erhvervene august 2020

Serviceerhvervenes sammensatte konjunkturindikator stiger igen lidt i august, men ligger stadigvæk lavt. Bygge og anlæg stiger også og er tættere på niveauet fra før COVID-19. Til gengæld falder industri og detailhandel lidt, i begge tilfælde på grund af faldende forventninger til produktion og omsætning. Det betyder samlet set, at erhvervstillidsindikatoren stiger svagt fra 80,7 i juli til 84, 3 i august, og dermed langsomt fortsætter sin stigning fra laveste niveau i maj på 50,5.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne retter en smule op

Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, ligger på omtrent samme niveau og steg fra 82,0 til 84,9 i august.

Se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:311 om forbrugerforventningerne.

I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Til og med august 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Påvirkning fra COVID-19

Torsdag 27. august 2020 blev der under Eksperimentel Statistik opslået resultater af en særundersøgelse om specifikke COVID19-spørgsmål tilknyttet de fire konjunkturbarometre. Her blev der fokuseret på at specielt fire brancher i serviceerhvervene var ramt hårdt af COVID-19, nemlig de tre turismerelaterede brancher hoteller, restaurationer og rejsebureauer samt branchen for ejendomsservice, rengøring o.a. Detaljerede tal for erhvervene og deres underbrancher findes i regnearket Data for COVID19-spørgsmål, inkl. historik.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Stikprøvens besvarelser er modtaget i perioden 27. juli til 24. august, hvoraf hovedparten i de to første uger af indsamlingsperioden.

Der bliver ikke længere udgivet foreløbige tal for konjunkturbarometrene og for COVID-19-spørgsmålene, kun endelige.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

Aug.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

104,1

94,7

52,9

54,4

70,8

82,0

84,9

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

102,1

96,0

52,3

50,5

67,5

80,7

84,3

Industri

Sammensat (bk, sk)

-5

-7

-22

-26

-17

-7

-10

 

Produktionsforventning (sk)

12

6

-29

-27

-1

14

0

 

Ordrebeholdning (bk)

-14

-16

-23

-33

-30

-21

-21

 

Færdigvarelagre (bk)

14

11

14

18

19

14

10

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-4

-7

-33

-24

-15

-13

-10

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

6

1

-37

-20

-7

-1

-2

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-13

-15

-29

-28

-22

-24

-17

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

5

-1

-42

-47

-35

-27

-17

 

Faktisk omsætning (sk)

5

3

-35

-51

-47

-43

-28

 

Forventet omsætning (sk)

6

-3

-57

-42

-16

-4

-1

 

Faktisk forretningssituation

5

-2

-35

-48

-43

-35

-22

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

6

-2

-32

-14

-1

10

5

 

Faktisk omsætning (sk)

16

-3

-9

-9

-3

8

13

 

Forventet omsætning (sk)

19

10

-58

-27

12

30

10

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

16

12

29

7

11

9

7

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -10
August 2020
Ændring -3 point
Juli - august 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -10
August 2020
Ændring +3 point
Juli - august 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

28. august 2020 - Nr. 317

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene