Gå til sidens indhold

Konjunkturbarometrene stiger fortsat i juli

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
Juli 2020
Ændring +9 point
Juni - juli 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -13
Juli 2020
Ændring +1 point
Juni - juli 2020

Konjunkturbarometer for erhvervene juli 2020

Der er positive takter i konjunkturbarometrene for erhvervene i juli, især på grund af forventningerne til den kommende udvikling. Den største stigning ses for detailhandlen, hvis sammensatte konjunkturindikator med nettotallet 10 er langt over samme måned sidste år, hvor tallet var 3. Industrien stiger også pænt og er nu på samme niveau som i juli sidste år med nettotallet minus 7. Bygge og anlæg og serviceerhverv stiger også men ikke så meget. Dermed stiger også erhvervstillidsindikatoren. Den stiger fra 67,8 i juni til 80,5 i juli.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne retter en smule op

Erhvervstillidsindikatoren, beregnet på baggrund af de fire erhverv, stiger vedvarende fra sit laveste niveau i maj på 50,6 til 67,8 i juni og 80,5 i juli. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, steg fra 54,4 til 71,0 til 81,8 i juli.

Se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:283 om forbrugerforventningerne.

I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100. Til og med juli 2020. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Påvirkning fra COVID-19

Onsdag 29. juli 2020 blev der under Eksperimentel Statistik opslået resultater af en særundersøgelse om specifikke COVID19-spørgsmål tilknyttet de fire konjunkturbarometre. Detaljerede tal for erhvervene og deres underbrancher findes i regnearket Data for COVID19-spørgsmål, inkl. historik.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Stikprøvens besvarelser er kommet modtaget i perioden 25. juni til 27. juli, hvoraf hovedparten i de to første uger af indsamlingsperioden.

Foreløbige tal for august 2020 for konjunkturbarometrene og for COVID-19-spørgsmålene bliver udgivet under Eksperimentel Statistik 12. august 2020.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

Juli

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

99,8

102,5

94,9

52,6

54,4

71,0

81,8

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

101,4

102,0

96,3

52,0

50,6

67,8

80,5

Industri

Sammensat (bk, sk)

-7

-4

-7

-22

-26

-16

-7

 

Produktionsforventning (sk)

7

19

7

-28

-27

0

14

 

Ordrebeholdning (bk)

-13

-16

-16

-23

-33

-30

-21

 

Færdigvarelagre (bk)

16

15

11

14

18

19

14

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

0

-4

-7

-33

-24

-14

-13

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

10

6

1

-36

-19

-7

-1

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-10

-13

-15

-30

-28

-21

-25

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

8

4

-1

-43

-47

-35

-28

 

Faktisk omsætning (sk)

5

3

3

-38

-51

-47

-44

 

Forventet omsætning (sk)

9

5

-3

-57

-42

-16

-4

 

Faktisk forretningssituation

9

5

-2

-35

-48

-43

-35

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

3

-3

-2

-32

-14

-1

10

 

Faktisk omsætning (sk)

10

-18

-4

-10

-9

-4

8

 

Forventet omsætning (sk)

13

23

10

-58

-27

13

31

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

15

13

12

29

7

11

9

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
Juli 2020
Ændring +9 point
Juni - juli 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -13
Juli 2020
Ændring +1 point
Juni - juli 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juli 2020 - Nr. 286

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene