Gå til sidens indhold

Der blev solgt lidt mindre øl og vin i 2019

Salg af alkohol og tobak 2019

I danske forretninger blev der solgt 44,2 mio. liter ren alkohol i 2019. Det svarer til, at hver dansker over 18 år drikker 9,5 liter ren alkohol. Det er et fald i forhold til 2018, hvor det var 9,7 liter ren alkohol.

Salget af alkoholKilde: www.statistikbanken.dk/alko2.

En gennemsnitlig dansker over 18 år køber 12,2 genstande om ugen

De 44,2 mio. liter ren alkohol, der blev solgt i de danske forretninger i 2019, svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit købte 9,5 liter ren alkohol. Pr. uge er dette 12,2 genstande, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. Det er 1,4 genstande færre end for ti år siden, hvor hver indbygger i gennemsnit købte 13,6 genstande om ugen.

Salget af øl og vin faldt i 2019, mens salget af spiritus steg

Ser man på salget af alkohol i forhold til 2018, er salget af vin faldet med 2,7 pct. og øl er faldet med 0,4 pct. Salget af spiritus er steget 0,9 pct. i samme periode. Øl og vin er de mest almindeligt handlede typer alkohol, idet de udgør 82 pct. af det samlede salg af alkohol i Danmark. Spiritussalget står for de resterende 18 pct. af det samlede salg. 

Tredjedel færre cigaretter over ti år

Salget af cigaretter var i 2019 på 1.196 stk. pr. indbygger over 18 år, hvilket er en stigning på 7,5 pct. siden 2018, hvor antallet var 1.113 stk. Siden 2009 er styksalget af cigaretter pr. indbygger over 18 år faldet med knap 35 pct.

Salget af cigarer og cigarillos faldt fra 48 mio. styk i 2018 til 38 mio. styk i 2019 - et fald på knapt 21 pct. Salget af røgtobak faldt også i 2019, hvor der blev solgt 410 tons mod 412 tons i 2018. Røgtobak er bl.a. løs tobak til piber og rul-selv-cigaretter. Salget har været faldende siden 2003.

Salg af alkohol og tobaksvarer

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

mio. liter

Salg af pilsnerækvivalenter, i alt

365

354

368

358

360

359

Salg af vin, i alt

153

151

152

149

154

150

Salg af spiritus, i alt

20

20

20

20

20

20

Salg af alkoholsodavand

7

6

7

7

 

1.000 liter

Salg af alkohol i alt, ren alkohol

44902

44558

45304

44522

44781

44185

Salg af øl, ren alkohol

16794

16302

16943

16448

16576

16506

Salg af vin, ren alkohol

20269

20138

20246

19851

20269

19671

Salg af spiritus, ren alkohol

7457

7791

7728

7838

7937

8009

Salg af alkoholsodavand, ren alkohol

383

326

389

384

 

mio. stk.

Salg af cigaretter

5605

5760

5774

6133

5138

5570

Salg af cigarer og cigarillos

126

84

66

56

48

38

 

ton

Salg af røgtobak

595

550

531

486

412

410

Anm.: Alkoholsodavand kan fra og med 2018 ikke længere opgøres særskilt. Dette skyldes, at tillægsafgiften på alkoholsodavand, der er grundlaget for beregningen, ikke længere opkræves.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko4.

Salg af alkohol og tobak pr. person

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

liter

Gns. salg af ren alkohol

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

8,0

7,8

7,9

7,7

7,7

7,6

Pr. indbygger over 18 år

10,1

9,9

10,0

9,7

9,7

9,5

Fordelt på typer:

 

 

 

 

 

 

Øl

3,0

2,9

3,0

2,8

2,9

2,8

Vin

3,6

3,5

3,5

3,4

3,5

3,4

Spiritus

1,3

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

Alkoholsodavand

0,1

0,1

0,1

0,1

Gns. salg af cigaretter

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

994

1014

1009

1065

887

958

Pr. indbygger over 18 år

1260

1283

1272

1339

1113

1196

Anm.: Se anm. i første tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko2 og beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juni 2020 - Nr. 235

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Datagrundlaget er oplysninger fra SKAT om provenu ved salg af afgiftsbelagte alkoholholddige drikkevarer og tobaksvarer, samt data fra Skatteministeriet. 

Alkoholsodavand var eksklusive ciderprodukter til og med 2010, da cider i denne periode klassificeres som et vinprodukt. Som følge af den tillægsafgift der 1. august 2010 blev lagt på ciderprodukter, er cider fra og med 2011-tallene blive klassificeret som alkoholsodavand. Salget af alkohol og tobak bygger på den antagelse, at forretningernes indkøbte varer sælges videre til forbrugerne umiddelbart efter. Hvis forretninger køber til lager med henblik på salg året efter, holder denne antagelse ikke.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation