Gå til sidens indhold

12 pct. af de 0-17-årige er enebørn

Børnefamilier 1. januar 2020

1. januar 2020 var der 1.156.138 børn mellem 0 og 17 år, og 12 pct. af disse havde hverken hel-, halv- eller pap-søskende. 63 pct. havde kun helsøskende, mens 9 pct. kun havde halvsøskende. 10 pct. af børnene havde både hel- og halvsøskende. Andelen af enebørn varierer fra kommune til kommune, og især København og Frederiksberg Kommuner skiller sig ud, idet hvert femte barn her er enebarn. Dette er markant højere end kommunen med den tredje højeste andel enebørn, Glostrup Kommune, hvor knap hvert syvende barn er enebarn. Dette skal ses i sammenhæng med, at i både København og Frederiksberg Kommuner udgør de små børn en høj andel af det samlede antal børn, hhv. 47 og 45 pct. for de 0-6-årige. Se også Befolkningens udvikling 2. kvt. 2019 for disse kommuners lave andel af teenagere. Også Aarhus, Rødovre og Odense kommuner har en høj andel af enebørn, mens kommuner med ellers høje fødselstal som fx Skanderborg og Lejre Kommuner har en andel af enebørn under 9 pct. Se også Fertilitet 2019 om de kommunale forskelle i væksten i antal fødte.

Andel enebørn af alle 0-17-årige. 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/brn16.

Ikke alle forbliver enebørn

En stor del af enebørnene forbliver dog ikke enebørn igennem deres barndom. De førstefødte er naturligt nok enebørn, indtil barn nr. to ankommer i familien, så hvor 42 pct. af de 0-årige er enebørn, er denne andel faldet til det gennemsnitlige 12 pct. allerede blandt de 4-årige. Blandt de 14-årige er kun 4 pct. enebørn, hvilket dermed er aldersgruppen med den laveste andel enebørn. Ud over helsøskende får flere børn også med tiden både halv- og pap-søskende. Således stiger andelen af børn, der både har halv- og helsøskende fra 5 pct. for de 0-årige til 12 pct. for de 14-årige.

Børn fordelt efter deres søskendeforhold. 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/brn16.

Langt de fleste bor med både deres far og mor

73 pct. af alle 0-17-årige bor med både deres far og mor, hvilket også varierer over børnenes alder. Hvor 89 pct. af de 0-årige bor med begge forældre, gælder dette for 82 pct. af de 4-årige og 64 pct. af de 14-årige. Med alderen stiger dermed også andelen af børn, som bor med kun sin mor eller far eller med sin mor eller far og dennes nye partner. Hvor 15 pct. af de 4-årige bor med en enlig mor eller enlig far, er dette tal 24 pct. for de 14-årige. Tilsvarende bor 2 pct. af de 4-årige med den ene af sine forældre og dennes nye partner, mens det gælder for 11 pct. af de 14-årige.

Børn fordelt på familietype. 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/brn16.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. marts 2020 - Nr. 106

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på 0-16-årige og deres forældres folkeregisteradresser, dvs. at et brud eller et skift i familien alene opgøres ud fra forældrenes adresse i starten og slutningen af året.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation