Gå til sidens indhold

Stort overskud på betalingsbalancen i 2019

Udenrigsøkonomi 2019

I 2019 steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 27,7 mia. kr. til 185,5 mia. kr. Stigningen er trukket af en stigning i overskuddet på varer.

Betalingsbalancens løbende poster, nettoindtægter i alt samt bidrag til overskuddetKilde: www.statistikbanken.dk/bbuhv.

Markant udvikling i overskuddet på den samlede varehandel

Overskuddet i 2019 skyldes især et overskud på den samlede varehandel på 135 mia. kr., hvilket er 45 mia. kr. mere end året før. Det er især overskuddet på den del af varehandlen, der krydser grænsen, som bidrog til stigningen i overskuddet.

Varer der ikke krydser grænsen udgør 16 pct. af vareeksporten

Eksporten af varer der ikke krydser den danske grænse er siden 2009 mere end tredoblet til 125 mia. kr. og udgør i 2019 16 pct. af den samlede vareeksport. I 2019 var overskuddet på varer, der ikke krydser den danske grænse, 76 mia. kr., mens overskuddet på varer, der krydser den danske grænse, var på 60 mia. kr.

Vareimport uden for den danske grænse er faldet fra at udgøre 10,0 pct. af den samlede vareimport i 2012 til 7,4 pct. i 2019. Det er især udsving i udgifterne til transportmidlers bunkring i udlandet, der ligger bag denne udvikling.

Varer, fordelt efter grænsepassageKilde: www.statistikbanken.dk/bbuhv.

Næsten halveret overskud på tjenestehandlen

Overskuddet på tjenestehandlen faldt fra 46 mia. kr. i 2018 til 24 mia. kr. i 2019. Faldet skyldes fortrinsvis en stigning i importen på 25,4 mia. kr. Eksporten steg med 3,6 mia. kr. i samme periode.

Tjenester og indkomstKilde: www.statistikbanken.dk/BB1

Øget overskud på indkomst

Overskuddet på indkomst steg fra 2018 til 2019 med 4 mia. kr. til 62 mia. kr. Stigningen skyldes især en nedgang i udgifterne.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Principper for dansk vareeksport

Udenrigshandel opgøres ud fra to forskellige principper. Det ene princip afspejler den fysiske strøm af varer, der krydser den danske grænse og tager således ikke hensyn til ejerskifte. Det andet princip er baseret på ejerskifte og tager således ikke hensyn til om varerne krydser den danske grænse.

Det første princip benyttes i statistikken udenrigshandel med varer, mens det andet princip bruges i betalingsbalancen. De underliggende kilder til Udenrigshandel med varer gør det muligt at offentliggøre statistikken månedligt, med stor detaljeringsgrad og i lange tidsserier. Ejerskifteprincippet i betalingsbalancen, hvor statistikken over udenrigshandel med varer indgår som kilde, gør det muligt at vise værdien af de økonomiske transaktioner, der foretages mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen har ikke samme detaljeringsgrad for varer som udenrigshandelsstatistikken, men opgørelsen fanger bl.a. de danske virksomheders varesalg ude i verden, herunder merchanting (varer købt og videresolgt i udlandet).

Varer fordelt efter grænsepassage, indtægter og udgifter

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

mia. kr.

Løbende indtægter

 

 

 

 

 

 

 

Varehandel i udenrigshandelsstatistikken

620,3

620,6

636,1

637,3

669,2

685,4

732,8

Varer der krydser grænsen ifm. forarbejdning

-4,5

-4,7

-5,2

-4,2

-6,3

-7,3

-9,2

Returvarer

-6,6

-6,6

-6,9

-6,9

-6,4

-7,0

-8,7

Varer der krydser grænsen ifm. bygge og anlæg

-3,8

-5,1

-10,6

-9,2

-5,5

-11,7

-6,1

Andre varer, herunder udenlandske residenters handel

-12,4

-12,7

-14,4

-25,8

-20,6

-12,3

-31,1

Varer i alt, som krydser dansk grænse

593,0

591,5

599,1

591,2

630,5

647,2

677,8

Merchanting

32,5

34,4

39,3

44,6

42,8

46,0

53,9

Varer solgt i udlandet ifm. forarbejdning

30,9

43,9

56,9

63,3

65,4

61,8

71,1

Varer, som ikke krydser dansk grænse

63,5

78,3

96,2

107,9

108,2

107,8

125,1

Varer i betalingsbalancen

656,4

669,8

695,3

699,2

738,7

755,0

802,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Løbende udgifter

 

 

 

 

 

 

 

Varehandel i udenrigshandelsstatistikken

546,0

555,2

573,1

568,3

607,4

641,2

647,0

Varer der krydser grænsen ifm. forarbejdning

-4,4

-5,0

-5,4

-5,8

-5,9

-6,1

-9,1

Returvarer

-6,6

-6,6

-6,9

-6,9

-6,4

-7,0

-8,7

Varer der krydser grænsen ifm. bygge og anlæg

-1,6

-0,9

-0,8

-0,5

-0,2

-0,5

-0,7

Fragt på import (CIFFOB)

-14,6

-15,1

-15,6

-15,6

-16,7

-17,6

-17,9

Andre varer, herunder udenlandske residenters handel

3,4

4,3

7,0

7,2

10,6

9,2

7,6

Varer i alt, som krydser dansk grænse

522,2

531,9

551,3

546,8

588,7

619,3

618,2

Bunkring og proviantering

40,9

38,0

31,2

24,1

29,6

34,7

37,4

Varer købt i udlandet ifm. forarbejdning

7,5

10,6

16,1

13,7

13,2

10,7

11,8

Varer, som ikke krydser dansk grænse

48,4

48,6

47,3

37,8

42,8

45,4

49,3

Varer i betalingsbalancen

570,7

580,5

598,6

584,5

631,5

664,7

667,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bbuhv.

Betalingsbalancens løbende poster

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

149,7

176,8

167,9

163,9

168,7

157,9

185,5

Indtægter

1256,6

1290,4

1345,9

1332,2

1413,1

1469,0

1521,3

Udgifter

1106,9

1113,6

1178,0

1168,4

1244,4

1311,1

1335,7

Varer

85,8

89,3

96,6

114,4

107,2

90,3

135,5

Eksport

656,4

669,8

695,2

698,9

738,7

755,0

802,9

Import

570,7

580,5

598,6

584,5

631,5

664,7

667,4

Varer som krydser dansk grænse

70,7

59,6

47,8

44,4

41,7

27,9

59,7

Eksport

593,0

591,5

599,1

591,2

630,5

647,2

677,8

Import

522,2

531,9

551,3

546,8

588,7

619,3

618,2

Varer, som ikke krydser dansk grænse

15,0

29,7

48,9

70,2

65,4

62,4

75,8

Eksport

63,5

78,3

96,2

107,9

108,2

107,8

125,1

Import

48,4

48,6

47,3

37,8

42,8

45,4

49,3

Tjenester

41,7

48,7

41,6

26,5

45,0

45,5

23,7

Eksport

401,6

412,2

433,3

427,2

460,7

494,7

498,3

Import

359,8

363,5

391,7

400,7

415,7

449,2

474,6

Indkomst

61,1

72,1

62,5

51,8

46,2

58,3

62,1

Indtægter

178,4

186,7

193,1

181,4

187,7

194,6

194,0

Udgifter

117,3

114,6

130,6

129,6

141,5

136,2

131,9

Løbende overførsler

-38,9

-33,2

-32,8

-28,9

-29,7

-36,3

-35,8

Indtægter

20,1

21,8

24,3

24,7

26,0

24,8

26,1

Udgifter

59,0

55,0

57,1

53,6

55,7

61,0

61,9

Kapitaloverførsler mv.

-0,6

-4,1

-7,1

0,2

1,0

0,2

1,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1 og www.statistikbanken.dk/bbuhv.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2020 - Nr. 40

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Årsdata for betalingsbalancen er offentliggjort i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/bb1 mens opdelingen mellem varer som passerer og ikke passerer dansk grænse findes på www.statistikbanken.dk/bbuhv.

Vis hele teksten » « Minimer teksten