Gå til sidens indhold

Usikkerhed om tvangsauktioner grundet covid-19

Tvangsauktioner april 2020

I forbindelse med offentliggørelsen af bekendtgjorte tvangsauktioner for april 2020, vurderer Danmarks Statistik, at de tilgængelige data ikke er egnede til at give et retvisende billede af det reelle omfang af bekendtgjorte tvangsauktioner. Usikkerheden i tallene skyldes tiltagene for at mindske spredningen af Covid-19, herunder nedlukningen af den offentlige sektor. Nedlukningen af domstolene, og herunder fogedretterne, som behandler og bekendtgører tvangsauktioner i Statstidende, hvorfra Danmarks Statistik får data, har betydet, at kun de mest presserende sager er blevet behandlet i perioden efter 13. marts 2020. Det har i praksis betydet, at der er blevet bekendtgjort færre tvangsauktioner, end hvad man kunne forvente under normale omstændigheder. Se mere information om Domstolenes beredskab.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner i april

Situationen i Danmark som følge af tiltagende for at modvirke spredningen af Covid-19 betyder, at antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner har været begrænset i perioden efter 13. marts 2020. I april 2020 har det medført, at der kun er blevet bekendtgjort 92 tvangsauktioner, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er væsentligt lavere end det niveau, man generelt har set den seneste lange periode, hvor gennemsnittet i perioden fra april 2019 til februar 2020 har ligget på 191 tvangsauktioner om måneden. Det er dermed klart, at tallene for april 2020 undervurderer det faktiske antal tvangsauktioner, der ville have været bekendtgjort under normale omstændigheder. Hvor stor en del af faldet, der skyldes manglende behandling i landets fogedretter, og hvordan det fordeler sig geografisk, er ukendt på nuværende tidspunkt.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2018

2019

2020

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

antal

Sæsonkorrigerede

199

211

178

187

178

188

192

183

202

207

128

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

221

204

176

171

211

200

206

177

205

197

152

98

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

10

3

3

8

4

5

8

9

7

6

3

4

Enfamiliehuse

137

139

115

102

121

126

135

114

139

136

109

60

Ejerlejligheder

16

10

12

13

17

9

9

13

13

12

10

5

Sommerhuse

9

12

9

10

18

18

9

9

8

9

8

4

Ejendomme med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller flere lejligheder

4

4

2

6

7

5

13

5

4

4

-

7

Blandet beboelses- og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forretningsejendomme

10

4

10

8

7

9

10

3

8

5

2

3

Rene forretningsejendomme

-

3

2

2

6

1

-

2

-

1

2

1

Fabriks- og lagerejendomme

2

3

2

1

4

1

2

1

1

3

-

-

Ubebyggede grunde

7

6

6

4

9

6

5

3

7

8

2

4

Andet bebygget

26

20

15

17

18

20

15

18

18

13

16

10

Regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

32

15

13

32

30

26

22

21

31

21

24

15

Sjælland

67

56

62

44

38

52

71

29

69

63

46

31

Syddanmark

51

56

36

37

75

61

40

61

40

46

45

19

Midtjylland

40

44

33

31

48

38

36

37

31

38

26

16

Nordjylland

31

33

32

27

20

23

37

29

34

29

11

17

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Varigheden af dataproblemerne er uvis

Den datamæssige situation er selvsagt beklagelig, og varigheden af denne vil afhænge af varigheden af nøddriftssituationen. Dog forventes genåbningen af de danske domstole fra mandag d. 27 april at betyde, at antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner vil nærme sig et mere normalt niveau de kommende måneder. Samtidig må der dog forventes et vist efterslæb i afholdelsen af tvangsauktioner, hvilket kan få antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner til at stige i en periode, når situationen igen er normal. 

Forsinket effekt af Covid-19 på antallet af tvangsauktioner

I de fleste tilfælde går der en periode på fem til ni måneder fra ejers misligholdelse af udestående lån, til ejendommen bekendtgøres solgt på auktion. Det betyder, at konsekvensen af tiltagende for at mindske spredningen af Covid-19 på antallet af tvangsauktioner, først vil fremgå af tallene senere på året.  

Nyt fra Danmarks Statistik

6. maj 2020 - Nr. 171

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation