Gå til sidens indhold

Stemningen falder i industri og serviceerhverv

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -26
Maj 2020
Ændring -4 point
April-maj 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -25
April 2020
Ændring +9 point
April-maj 2020

Konjunkturbarometer for erhvervene maj 2020

Ordrebeholdningen i industrien er nu markant mærket af COVID-19 og trækker dermed den sammensatte konjunkturindikator ned. Den faldt fra minus 7 i marts til minus 22 i april og minus 26 i maj. For serviceerhverv gælder det, at et lidt lysere syn på den forventede omsætning ikke opvejer fald i den faktiske omsætning. Den sammensatte konjunkturindikator går her fra nul i marts til minus 44 i april til minus 48 i maj. Til gengæld går bygge og anlæg og især detailhandel frem i maj.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne retter en smule op

Erhvervstillidsindikatoren, beregnet på baggrund af de fire erhverv, faldt dramatisk fra 95,5 i marts til 50,5 i april. I maj stiger den svagt til 51,3.

Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, faldt fra 94,2 i marts til 51,4 i april og stiger i maj til 55,4 - især trukket op af forbrugerforventningernes indikatorer. Se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:191 om forbrugerforventningerne.

I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100. Endelige april-tal, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Påvirkning fra COVID-19

Onsdag 27. maj 2020 blev der under Eksperimentel Statistik udgivet resultater fra en særundersøgelse om specifikke COVID19-spørgsmål tilknyttet de fire konjunkturbarometre. Svar på det første af tre spørgsmål er gengivet her. I pdf-dokumentet Erhvervenes påvirkning af COVID-19 i maj 2020 - endelig opgørelse findes yderligere tal for spørgsmål om ændring i omsætningen og om risiko for afvikling af virksomheden - med henvisning til detaljerede tal for erhvervenes underbrancher i regnearket Data for COVID19-spørgsmål, inkl. historik.

"Hvordan er jeres virksomhed påvirket af inden- og udenlandske restriktioner i forbindelse med Corona-virussen?"

Procentandele

Industri

Bygge og anlæg

Serviceerhverv

Detailhandel

Ingen påvirkning

7

22

8

4

Lidt påvirket

33

57

31

24

Noget påvirket

36

16

28

46

Meget påvirket

24

6

33

26

Det er forventet, at respondenten vælger mellem lille, noget og meget ud fra en vurdering af påvirkningens øgede grad. Endelig opgørelse pr. 25. maj 2020. Virksomhederne er vægtet i beregningen efter deres størrelse.

Om dataindsamlingen

Stikprøvens besvarelser er kommet ind i perioden 24. april til 25. maj. Hovedparten er kommet ind de to første uger af indsamlingsperioden.

Konjunkturbarometrenes tal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

Maj

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

101,4

102,4

99,4

102,8

94,2

51,4

55,4

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

101,0

101,1

98,6

102,3

95,5

50,5

51,3

Industri

Sammensat (bk, sk)

-2

-7

-10

-4

-7

-22

-26

 

Produktionsforventning (sk)

12

13

8

19

6

-29

-27

 

Ordrebeholdning (bk)

-6

-18

-17

-16

-16

-23

-33

 

Færdigvarelagre (bk)

12

16

20

15

11

14

18

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-4

-5

-7

-4

-8

-34

-25

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

3

5

7

6

1

-37

-21

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-11

-14

-21

-13

-16

-30

-28

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

9

6

6

5

0

-44

-48

 

Faktisk omsætning (sk)

10

7

6

3

3

-38

-51

 

Forventet omsætning (sk)

10

7

6

7

-2

-60

-44

 

Faktisk forretningssituation

7

5

5

5

-2

-35

-48

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

12

-2

-1

-3

-2

-32

-15

 

Faktisk omsætning (sk)

25

5

-5

-18

-4

-10

-9

 

Forventet omsætning (sk)

23

3

14

22

10

-56

-29

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

12

14

13

14

12

29

7

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Find flere konjunkturbarometertal

I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer, blandt andet om marts måneds produktionsbegrænsninger i serviceerhvervene og i bygge og anlæg.

Foreløbige tal for konjunkturbarometrene blev under eksperimentel statistik udgivet 14. maj 2020 i dette dokument.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -26
Maj 2020
Ændring -4 point
April-maj 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -25
April 2020
Ændring +9 point
April-maj 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

28. maj 2020 - Nr. 203

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene