Gå til sidens indhold

Stigende forventninger i industri og bygge & anlæg

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
februar
Ændring +5 point
januar -februar
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -3
februar
Ændring +4 point
januar - februar

Konjunkturbarometer for erhvervene februar 2020

Konjunkturindikatoren for industri stiger fra minus 9 i januar til minus 4 i februar, især trukket op af høje produktionsforventninger. Bygge og anlæg stiger fra minus 7 til minus 3. Serviceerhverv har ligget stabilt de seneste måneder og er uændret på 6 i februar. Detailhandlen fortsætter sin faldende tendens og går fra nul i januar til minus 4 i februar, her trukket ned af den faktiske omsætnings udvikling. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Erhvervstillidsindikatoren stiger

Erhvervstillidsindikatoren, beregnet på baggrund af de fire erhverv, stiger fra 99,0 i januar til 102,6 i februar.

En omtrent tilsvarende stigning ses for tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden. Den gik fra 99,9 til 103,3. I Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA.

Tillidsindikator og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Ikke-varige forbrugsgoder har stærk fremgang i industrien

For industrien er det alle fire branchegrupperinger der i februar har fremgang i den sammensatte konjunkturindikator, mest markant dog ikke-varige forbrugsgoder, der blandt andet omfatter fødevare og medicinalindustri. Se figur 4 i Fokus på konjunkturbarometrene. Samme steds i figur 8, ses det for bygge og anlæg, at det især er anlægsentreprenørerne, der viser fremgang i denne måned.

For industriens sammensatte konjunkturindikator bemærkes særdeles positive produktionsforventninger på nettotallet 18 - se tabellen. Omvendt for detailhandlen ses særdeles negativt nettotal på minus 18 for den faktiske omsætning.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

 

Feb.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

100,3

102,7

98,3

102,1

102,8

99,9

103,3

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

101,1

102,2

97,7

101,6

101,4

99,0

102,6

Industri

Sammensat (bk, sk)

-7

-7

-12

-6

-7

-9

-4

 

Produktionsforventning (sk)

14

16

8

11

14

9

18

 

Ordrebeholdning (bk)

-17

-24

-31

-19

-18

-17

-16

 

Færdigvarelagre (bk)

17

14

14

11

16

20

15

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-3

-5

-4

-2

-5

-7

-3

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

6

4

6

6

5

7

6

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-12

-14

-13

-10

-14

-20

-12

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

4

7

4

5

6

6

6

 

Faktisk omsætning (sk)

4

8

6

6

7

6

3

 

Forventet omsætning (sk)

6

7

6

7

7

7

9

 

Faktisk forretningssituation

2

5

1

2

5

5

5

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

12

2

2

3

-2

0

-4

 

Faktisk omsætning (sk)

24

13

10

11

6

-3

-18

 

Forventet omsætning (sk)

24

6

10

11

2

15

20

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

13

13

14

13

14

12

13

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
februar
Ændring +5 point
januar -februar
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -3
februar
Ændring +4 point
januar - februar

Nyt fra Danmarks Statistik

27. februar 2020 - Nr. 71

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene