Gå til sidens indhold

Konjunkturbarometrene viser mindre fald

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -9
januar
Ændring -2 point
december-januar
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
januar
Ændring -1 point
december-januar

Konjunkturbarometer for erhvervene januar 2020

Konjunkturindikatoren for industri og bygge og anlæg falder svagt med hhv. 2 og 1 point i januar 2020. Men stadig er tendensen en opbremsning i de markante fald, der sås igennem 2019. Det viser de sammensatte konjunkturindikatorer for de to erhverv. Serviceerhverv ligger uændret, mens detailhandel som det eneste erhverv stiger en smule, dog er tendensen her fortsat markant nedadgående. I industriens kvartalstal ses specifikt for føde- og drikkevareindustrien en akut mangel på materialer eller udstyr - se nedenfor. Det månedlige tillæg Fokus på konjunkturbarometrene er opdateret med nyeste konjunkturbarometertal og standardanalyser for Danmark og udlandet.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Erhvervstillidsindikatoren fortsætter nedad i januar 2020

Erhvervstillidsindikatoren, beregnet på baggrund af de fire erhverv, fortsætter ind i det ny år med en nedadgående tendens og falder fra 101,2 i december til 98,9 i januar. Et omtrent tilsvarende fald ses for tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden. Den gik fra 102,7 til 99,9.

I Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Econonic Sentiment Indicator (ESI) for EU, USA og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien.

Tillidsindikator og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Markant produktionsbegrænsning i føde- og drikkevareindustrien

Industrien viser ved indgangen til 1. kvartal 2020, at mangel på materialer og/eller udstyr som produktionsbegrænsende faktor er oppe på 9 pct. Det drejer sig konkret om branchen føde- og drikkevareindustri, hvor det er 34 pct. af virksomhederne, vægtet efter størrelse, der oplever denne begrænsning. Det er det højeste tal i målingen for en enkeltbranche i industrien siden 2005. Branchen omfatter blandt andet mejerier, bagerier og slagterier. Se tabel www.statistikbanken.dk/baro3 i statistikbanken.

Mangel på arbejdskraft i industrien som produktionsbegrænsende faktor er faldet til kun 5 pct. af virksomhederne vægtet efter størrelse, og det er laveste tal siden andet kvartal 2016. Se videre i Fokus på konjunkturbarometrene, hvor figur 5, 9 og 12 viser udviklingen i produktionsbegrænsninger for industri, bygge og anlæg samt serviceerhverv. Her fremgår det også at manglen på efterspørgsel i byggeriet fortsat stiger, til nu 22 pct., og i serviceerhvervene fortsat ligger over 25 pct.

Tabel over sammensatte konjunkturindikatorer

Tabellen herunder viser udviklingen tillidsindikatorerne samt i de fire erhvervs sammensatte konjunkturindikatorer inklusive deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

 

Jan.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

104,7

103,9

102,7

98,3

101,9

102,7

99,9

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

105,2

102,1

102,1

97,7

101,3

101,2

98,9

Industri

Sammensat (bk, sk)

-5

-6

-7

-12

-7

-7

-9

 

Produktionsforventning (sk)

19

11

16

8

10

14

9

 

Ordrebeholdning (bk)

-19

-14

-24

-31

-19

-18

-17

 

Færdigvarelagre (bk)

15

14

14

14

11

16

20

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-3

-5

-5

-4

-2

-5

-6

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

7

5

4

6

6

5

8

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-13

-14

-14

-14

-10

-14

-19

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

8

6

7

4

5

6

6

 

Faktisk omsætning (sk)

9

5

8

6

7

7

6

 

Forventet omsætning (sk)

10

7

7

6

6

6

6

 

Faktisk forretningssituation

6

5

5

1

2

5

5

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

7

7

1

2

3

-1

2

 

Faktisk omsætning (sk)

10

20

13

10

12

8

3

 

Forventet omsætning (sk)

21

17

5

9

10

2

14

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

9

15

14

14

13

14

12

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -9
januar
Ændring -2 point
december-januar
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
januar
Ændring -1 point
december-januar

Nyt fra Danmarks Statistik

30. januar 2020 - Nr. 29

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene