Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Forbrugertilliden falder efter COVID-19 har ramt

Forbrugerforventninger marts 2020

Den samlede forbrugertillid for marts måned ligger på 0,4. Dette resultat er baseret på svar fra hele indsamlingsperioden, der forløb fra 1.-17. marts. Statsministerens første pressemøde om tiltag mod spredning af COVID-19 blev afholdt om aftenen d. 11. marts, og der er ikke overraskende konstateret store forskelle i svarene op til hhv. efter denne dato. Derfor har vi ekstraordinært i denne offentliggørelse suppleret resultaterne for hele perioden med resultater beregnet for indsamlingsperioden 1.-11. marts hhv. 12.-17. marts. For indsamlingsperioden fra 1-11 marts lå forbrugertillid på 1,8, hvorimod forbrugertilliden for indsamlingsperioden fra marts 12.-17. efter regerings første tiltag mod spredning af COVID-19 blev indført 12. marts, lå på minus 6,5. Af det samlede antal svar er 83 pct. indløbet i den første delperiode mod 17 pct. i den anden delperiode. Resultaterne for den anden del af indsamlingsperioden er altså baseret på en ganske lille stikprøve og derfor behæftet med betydeligt større usikkerhed end for den første del af perioden. Faldet i forbrugertilliden skyldes forbrugernes vurdering af familiens egen og i høj grad Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Den samlede indikator for familiernes økonomiske situation lå på 5,4 i marts, idet den var 5,2 for indsamlingsperioden fra 1.-11. marts og 4,6 for indsamlingsperioden fra 12.-17. marts. Den samlede indikator for Danmarks økonomiske situation i dag i forhold til for et år siden ligger på 4,6. Den lå ligeledes på 4,6 i indsamlingsperioden fra 1.-11. marts, mens den lå på 1,5 for indsamlingsperioden 12.-17. marts.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation falder kraftigt

Trods faldet i forhold til sidste måned forventer forbrugerne fortsat, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 10,6, mens den lå på 12,3 for indsamlingsperioden fra 1.-11. marts og 4,3 for indsamlingsperioden fra 12.-17. marts. Forbrugerne forventer fortsat og i højere grad, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på minus 9,9, mens den lå på minus 7,9 i indsamlingsperioden fra 1.-11. marts og faldt markant til minus 22,1 for indsamlingsperioden fra 12.-17. marts.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 10,7,. idet den lå på 7,9 i indsamlingsperioden fra 1.-11. marts og 26,1 for indsamlingsperioden fra 12.-17. marts.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2017

2018

2019

2019

2020

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

6,9

7,4

3,8

1,7

1,4

2,5

4,5

3,3

0,4

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,9

6,3

7,6

7,1

6,6

7,1

7,4

7,0

5,4

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,8

13,7

12,7

11,6

13,5

11,7

12,0

15,0

10,6

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

12,3

15,2

7,1

3,9

4,3

5,0

9,1

5,5

4,6

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,8

8,2

-1,5

-5,2

-4,7

-4,7

-0,9

-1,4

-9,9

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,5

-6,3

-7,1

-9,2

-12,7

-6,6

-5,4

-9,8

-8,5

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2017

2018

2019

2019

2020

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

-9,0

-5,9

-7,7

-8,9

-8,7

-4,8

-6,8

-4,1

-7,4

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?3

20,2

24,3

24,6

25,3

28,0

31,1

28,7

26,6

24,7

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

-8,9

-9,1

0,8

5,8

7,7

6,2

2,7

6,3

10,7

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-3,1

-2,8

-5,1

-3,7

-0,6

-2,4

-2,1

-6,4

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

57,5

59,2

58,0

55,2

54,2

58,4

54,6

59,7

57,5

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

28,3

29,1

33,0

34,0

32,0

40,8

33,3

33,6

36,7

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,1

27,7

28,9

29,8

29,8

30,8

26,8

31,8

28,5

Anm. 1: Se noten under første tabel.
Anm. 2: I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
Anm. 3: I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
Anm. 4: Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. marts 2020 - Nr. 110

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og inter¬netbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation