Gå til sidens indhold

Fald i både eksport og import af varer i marts

Udenrigshandel med varer (md) marts 2020

Eksporten af varer faldt i marts med 5,1 pct., mens importen faldt med 4,5 pct. Eksporten er faldet 0,4 pct. de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder. I samme periode er importen faldet 0,8 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Eksporten af færdigvarer faldet 20 pct. siden januar

Fald i eksport og import for marts kan ses på en række varer. For færdigvarer er der nu tale om to måneder i træk med markante fald. Eksporten af færdigvarer er faldet med 20 pct. fra januar til marts, mens importen af færdigvarer er faldet med 15 pct.

Fald i eksporten til USA, Kina og Storbritannien

Eksporten af varer til lande uden for EU faldt i marts 9,9 pct. som følge af fald i eksporten til en række store handelspartnere som USA, Kina og Storbritannien. Eksporten til USA og Kina er i de første tre måneder af 2020 dog stadig højere end i samme periode sidste år, mens eksporten til Storbritannien er 28,6 pct. lavere.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1 og www.statistikbanken.dk/uhv2.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2019 er såvel eksport som import samlet set næsten uændret. For perioden januar-februar 2020 er eksporten opjusteret med 0,2 mia. kr. og importen opjusteret med 0,5 mia. kr.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. Marts 2020

 

Marts
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Feb.

Mar.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

10,6

9,4

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

49,7

46,7

-1,3

-4,5

-0,8

-0,6

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,7

6,6

-5,2

-7,1

-4,5

-2,3

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,8

1,5

-2,6

-2,6

-6,6

-13,4

Kemikalier og kemiske produkter

7,7

6,9

5,1

-0,6

0,7

5,4

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,5

7,0

0,7

-1,3

1,2

-2,6

Maskiner undt. Transportmidler

12,9

12,4

-0,6

0,3

0,6

0,8

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,4

3,9

6,0

-17,9

-2,9

-5,4

Færdigvarer og andre varer

8,7

8,5

-8,2

-7,9

-0,3

1,6

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

60,2

56,1

-2,5

-5,1

-0,4

6,1

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,4

11,2

-7,6

-0,8

4,6

10,6

Råstoffer mv., undt. Brændsel

2,1

1,7

-9,3

-13,9

-8,4

-5,5

Kemikalier og kemiske produkter

18,1

16,2

7,7

-3,3

2,9

26,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,5

5,1

-2,6

1,8

-0,7

-2,2

Maskiner undt. Transportmidler

12,8

12,3

-7,7

-2,3

-4,9

-6,8

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

1,7

0,5

-19,0

-1,7

2,4

Færdigvarer og andre varer

8,6

7,8

-4,4

-16,2

-3,3

-2,5

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

9,3

8,1

 

 

 

 

Import i alt

52,3

49,4

-2,9

-7,4

-2,4

-1,5

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,5

2,5

-16,0

-18,9

-24,1

-9,9

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

Eksport i alt

61,6

57,5

-3,5

-6,0

-2,5

3,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,2

1,2

-35,0

-25,9

-35,1

-36,9

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

1 Januar-marts 2020 i forhold til oktober-december 2019.
2 Januar-marts 2020 i forhold til januar-marts 2019, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Marts 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Feb.

Mar.

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Feb.

Mar.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

46,7

 

-1,3

-4,5

-0,8

-0,6

 

56,1

 

-2,5

-5,1

-0,4

6,1

EU

33,2

 

0,0

-3,7

-1,2

-0,6

 

29,0

 

-4,9

-0,2

1,5

3,0

Tyskland

10,9

 

-2,2

1,0

-0,4

-2,6

 

8,2

 

-2,2

-1,0

4,7

1,6

Sverige

5,8

 

-0,1

-4,2

-0,7

1,6

 

5,2

 

-3,1

1,1

-1,2

-2,1

Nederlandene

4,0

 

0,4

-1,0

-2,0

-0,7

 

3,0

 

-34,5

22,6

14,6

6,3

Frankrig

1,6

 

2,0

-1,5

-0,2

2,4

 

1,8

 

-7,8

-12,6

-4,4

1,6

Verden
uden for EU

13,5

 

-4,4

-6,5

0,1

-0,6

 

27,1

 

-0,1

-9,9

-2,3

9,4

Norge

1,3

 

-7,6

-7,8

0,3

2,6

 

3,4

 

-3,3

-4,3

4,2

3,7

Storbritannien

1,7

 

2,5

-8,2

-5,3

-8,1

 

2,4

 

-5,6

-12,3

-23,6

-28,6

USA

1,3

 

-12,0

-12,0

11,9

11,2

 

6,5

 

16,8

-15,3

-4,2

40,4

Kina

3,2

 

-4,6

-11,4

-5,1

-7,4

 

3,1

 

7,5

-16,6

-4,2

32,0

Rusland

0,4

 

12,7

-6,5

3,8

-1,5

 

0,5

 

-8,4

3,9

-6,3

-9,2

BRIIKS3

4,2

 

-1,2

-13,4

-3,6

-4,3

 

4,7

 

4,5

-10,8

-3,9

16,4

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Denne offentliggørelse af Udenrigshandel med varer er den første offentliggørelse af statistikken efter COVID-19 for alvor tog fat i Danmark og de mange restriktioner, som epidemien har medført. Virksomhederne som indberetter til statistikken har dog i høj grad fortsat med at indberette til tiden. Dermed er niveauet af manglende indberetninger ved denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Indeks offentliggjort efter ny metode

Fra 11. maj er metoden til beregning af enhedsværdi- og mængdeindeks for udenrigshandel med varer ændret. Dette betyder at enhedsværdi- og mængdeindeks fremadrettet kan findes i www.statistikbanken.dk/uhixm, uhixy, sitcixm og sitcixy.

Mere information om den nye metode kan findes i statistikdokumentationen.

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

COVID-19: Tidlige indikatorer for vare- og tjenestehandel

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres tidlige indikatorer for udviklingen i handlen med varer og tjenester. Disse indikatorer bygger på tal, som ikke er sæsonkorrigeret, hvorfor disse indikatorer ikke er direkte sammenlignelige med tal i denne opgørelse.

Se mere her: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Ny datoer for offentliggørelsen af Nationalregnskab og Betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes i september 2020. Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2020 - Nr. 179

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation