Gå til sidens indhold

Stigning i både eksport og import i januar

Udenrigshandel med varer (md) januar 2020

Eksporten af varer steg i januar med 5,3 pct., mens importen steg med 4,7 pct. Stigningerne skal ses lyset af fald i såvel eksporten som importen i både december og over de seneste tre måneder. Det viser tallene for udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Både eksport og import steg for næsten alle varegrupper i januar

Danmarks vareeksport steg for næsten alle varegrupper i januar. De største stigninger fra december til januar var dog for varegrupperne næringsmidler, drikkevarer, tobak mv., der steg med 1,1 mia. kr., og maskiner, undt. transportmidler, der steg med 0,9 mia. kr. Også importen steg for de fleste varegrupper. Her bidrog færdigvarer og andre varer samt maskiner undtagen transportmidler med de største stigninger.

Eksport og import ekskl. skibe, fly, brændsel mv., største stigninger, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-december 2019 er eksporten opjusteret med 0,2 mia. kr., og importen er nedjusteret med 0,4 mia. kr.

Øvrige indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 er nationalregnskabet overgået til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. Januar 2020

 

Januar
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Dec.

Jan.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

11,2

11,3

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

50,2

49,5

-3,4

4,7

-1,8

-0,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,8

7,3

-3,5

2,2

-0,3

2,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,0

1,6

-28,1

17,1

-0,8

-4,3

Kemikalier og kemiske produkter

6,7

6,6

-1,6

-0,3

-0,9

-2,7

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,3

7,0

0,1

3,9

-3,2

-5,1

Maskiner undt. transportmidler

12,3

12,5

-4,5

5,2

-2,2

-1,4

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,3

4,5

-6,2

4,0

-7,6

-5,4

Færdigvarer og andre varer

10,8

10,1

0,7

8,8

0,5

6,3

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

61,4

60,8

-3,2

5,3

-0,6

4,6

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,9

12,1

-0,5

10,1

3,8

11,6

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,8

2,2

3,0

0,0

2,1

3,1

Kemikalier og kemiske produkter

17,7

15,5

-6,2

3,2

-2,2

13,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,3

5,1

-2,9

2,3

-0,2

-3,4

Maskiner undt. transportmidler

12,7

14,1

-6,2

6,5

-2,5

-5,4

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,1

2,1

3,9

4,1

-0,4

7,1

Færdigvarer og andre varer

10,0

9,6

0,1

4,3

-0,8

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

8,3

8,4

 

 

 

 

Import i alt

55,6

54,8

-0,6

4,4

-2,8

-0,1

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,7

3,7

16,1

-14,1

6,3

-10,1

Skibe, fly mv.

1,6

1,6

 

 

 

 

Eksport i alt

63,9

63,2

-3,2

3,4

0,3

3,6

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,3

2,3

38,9

-27,1

14,4

-21,7

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

1 November 2019-januar 2020 i forhold til august-oktober 2019.
2 Januar 2020 i forhold til januar 2019, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Januar 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Dec.

Jan.

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Dec.

Jan.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

49,5

 

-3,4

4,7

-1,8

-0,5

 

60,8

 

-3,2

5,3

-0,6

4,6

EU

36,2

 

-0,7

0,8

-1,5

-2,4

 

33,6

 

-5,5

6,3

-0,4

1,1

Tyskland

10,9

 

-1,8

2,3

-5,6

-4,1

 

8,4

 

-1,9

7,3

-4,5

1,3

Sverige

5,9

 

1,2

-0,8

-1,9

-1,7

 

5,5

 

-1,2

5,4

-0,9

1,2

Storbritannien

1,8

 

-4,0

1,4

-0,6

-5,6

 

3,1

 

1,4

-16,6

5,0

-19,6

Nederlandene

4,0

 

-2,8

-1,5

-2,4

-8,9

 

3,7

 

-12,3

52,7

5,3

22,2

Frankrig

1,6

 

1,0

-2,4

-3,5

-5,0

 

2,3

 

-1,1

4,1

1,1

11,0

Verden
uden for EU

13,3

 

-11,1

17,0

-2,7

4,6

 

27,2

 

-0,3

4,0

-0,7

9,5

Norge

1,5

 

2,8

8,2

-4,7

8,2

 

3,8

 

9,7

5,0

-3,4

3,2

USA

1,7

 

-23,5

58,7

-6,6

18,5

 

6,5

 

-8,3

-3,9

-5,9

16,0

Kina

3,8

 

6,0

3,4

-4,9

-2,6

 

3,5

 

3,5

-8,1

10,8

26,4

Rusland

0,4

 

-16,5

15,9

-2,7

-20,7

 

0,6

 

-3,4

5,8

-11,3

-19,6

BRIIKS3

4,9

 

-0,6

5,9

-6,0

-2,5

 

5,0

 

-2,0

-2,6

2,5

10,7

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. marts 2020 - Nr. 92

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. april 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel