Gå til sidens indhold

Fald i både eksport og import i december

Udenrigshandel med varer (md) december 2019

Eksporten af varer faldt i december med 3,0 pct., mens importen faldt med 4,0 pct. Set over de seneste tre måneder er såvel eksporten som importen faldet, især som følge af nedgang i handlen med maskiner. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv. korrigeret for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Over halvdelen af Danmarks vareeksport til USA er medicinalvarer

Danmarks vareeksport til Tyskland udgjorde 104 mia. kr. i 2019, og dermed var Tyskland den største aftager af varer fra Danmark. Den største varegruppe var maskiner og transportmidler. Mere end 10.000 danske virksomheder eksporterede varer til Tyskland i 2018. Uden for EU var USA den største aftager af varer i 2019. Vi eksporterede for 76 mia. kr. til USA, og over halvdelen af eksporten var medicinalvarer. Mere end 3.000 danske virksomheder eksporterede i 2018 varer til USA. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:40, Udenrigsøkonomi 2019, for information om varehandlen, inklusive den del, som ikke passerer den danske grænse.

Eksport til Tyskand og USA efter varegrupper. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv7.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-november 2019 er eksporten opjusteret med 5,1 mia. kr., og importen er nedjusteret med 0,3 mia. kr.

Øvrige indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 er nationalregnskabet overgået til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. December 2019

 

December
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk
 

Sæson
korrigeret

Nov.
 

Dec.
 

3 mdr.1

År til
dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

6,5

10,6

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

45,2

47,1

-0,5

-4,0

-3,1

3,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,5

6,9

-0,7

-6,6

-1,5

3,4

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,7

1,3

8,9

-30,7

-3,8

-3,3

Kemikalier og kemiske produkter

6,0

6,6

-1,7

-1,9

0,3

1,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,7

6,8

-4,9

-0,1

-2,8

-1,6

Maskiner undt. transportmidler

12,1

11,7

1,1

-5,1

-4,6

8,5

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,5

4,6

1,6

-2,7

-7,1

4,2

Færdigvarer og andre varer

8,7

9,2

-1,1

-0,1

-2,5

4,1

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

51,7

57,7

0,2

-3,0

-1,3

8,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,5

11,0

-0,7

0,2

1,6

5,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,8

2,2

5,3

3,2

-1,6

-2,4

Kemikalier og kemiske produkter

12,8

15,0

-2,2

-6,3

2,6

19,6

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,0

5,0

1,0

-2,7

-2,0

-2,3

Maskiner undt. transportmidler

12,8

13,3

4,2

-5,5

-5,9

11,9

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

2,0

-2,4

3,4

-3,6

6,6

Færdigvarer og andre varer

8,0

9,2

-1,0

0,1

-3,1

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

4,5

8,6

 

 

 

 

Import i alt

50,5

52,3

-3,4

-1,2

-2,5

0,9

Brændsels- og smørestoffer o.l.

4,3

4,3

-13,0

16,0

22,1

1,7

Skibe, fly mv.

0,9

0,9

 

 

 

 

Eksport i alt

55,0

61,0

0,8

-3,1

0,2

6,9

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,1

3,1

-24,3

38,8

39,2

-6,3

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

1 Oktober-december 2019 i forhold til juli-september 2019.
2 Januar-december 2019 i forhold til januar-december 2018, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). December 2019

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Nov.
 

Dec.
 

3 mdr.1

År til
dato2

 

Sæson
korr.

 

Nov.
 

Dec.
 

3 mdr.1

År til
dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

47,1

 

-0,5

-4,0

-3,1

3,5

 

57,7

 

0,2

-3,0

-1,3

8,3

EU

35,7

 

0,9

-2,0

-2,9

2,7

 

31,6

 

3,5

-5,1

-2,9

3,3

Tyskland

10,7

 

-0,8

-2,2

-7,2

3,1

 

7,8

 

1,8

-1,5

-10,5

-1,5

Sverige

6,1

 

-1,0

1,9

-1,6

2,7

 

5,2

 

1,2

-0,9

-4,4

1,3

Storbritannien

1,8

 

-4,1

-2,4

4,3

-1,2

 

3,6

 

17,9

-10,3

6,5

0,1

Nederlandene

3,8

 

1,4

-7,2

-2,8

1,1

 

2,5

 

1,4

-11,5

-2,6

20,3

Frankrig

1,6

 

-0,2

-3,6

-5,7

2,6

 

2,2

 

2,0

-1,1

0,6

4,4

Verden
uden for EU

11,4

 

-4,3

-9,8

-3,6

5,9

 

26,1

 

-3,7

-0,3

0,7

15,6

Norge

1,4

 

-7,6

2,8

-5,8

3,8

 

3,5

 

-7,8

8,3

-10,1

6,5

USA

1,0

 

-14,0

-22,4

-6,1

10,8

 

6,8

 

-4,4

-8,3

9,0

37,2

Kina

3,7

 

-13,0

4,5

-3,0

4,7

 

3,8

 

8,6

3,5

15,8

27,4

Rusland

0,4

 

-11,5

-16,6

12,7

-5,0

 

0,6

 

-11,5

-3,5

-9,1

16,5

BRIIKS3

4,7

 

-9,5

-0,7

-5,1

3,2

 

5,2

 

1,1

-1,6

9,0

25,3

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2020 - Nr. 39

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation